Qing Siyu 卿思宇

CHN China (CHN)

<Prev 1 Next>
2019-2020 Heilongjiang League 1 Harbin (CHN) 15 - 17 November 2019
500m 15 November 2019 46,89 PR SB
1500m 16 November 2019 2.30,41
3000m 17 November 2019 5.08,91
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
1000m 21 September 2019 1.32,19 PR SB
3000m 21 September 2019 5.04,27 PR SB
1500m 22 September 2019 2.25,27 PR SB
National League 1 Changchun (CHN) 12 - 14 October 2018
1000m 13 October 2018 1.35,62 PR SB
National League Qualifying Competition Changchun (CHN) 10 October 2018
500m 10 October 2018 48,03 PR SB
1500m 10 October 2018 2.29,40 PR SB
China - Youth Championships 2017 Daqing (CHN) 25 - 26 February 2017
500m 25 February 2017 50,33 PR SB
1500m 25 February 2017 2.45,63 SB
1000m 26 February 2017 1.45,20 PR SB
China - Youth Championships 2016 Harbin (CHN) 26 - 27 February 2016
500m 26 February 2016 51,73 PR SB
1500m 26 February 2016 2.43,99 PR SB
1000m 27 February 2016 1.45,88 PR SB
<Prev 1 Next>

Native Language Names