Zhou Danyang 周丹阳

CHN China (CHN)

<Prev 1 Next>
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
500m 20 September 2019 45,99 PR SB
3000m 21 September 2019 5.35,87 SB
Jilin Province 18th National Games Youth Group Changchun (CHN) 11 - 14 September 2018
500m 13 September 2018 47,74 SB
1000m 13 September 2018 1.37,56 SB
500m 14 September 2018 48,09
1000m 14 September 2018 1.39,66
Jilin Province Youth Competition/Selection Changchun (CHN) 1 - 3 December 2017
500m 2 December 2017 47,38 PR SB
1000m 2 December 2017 1.34,63 PR SB
500m 3 December 2017 46,91 PR SB
1500m 3 December 2017 2.30,46 SB
Jilin Province Youth Championships Changchun (CHN) 4 - 5 March 2017
1000m 5 March 2017 1.38,36
3000m 5 March 2017 5.19,71 PR SB
China - Youth Championships 2017 Daqing (CHN) 25 - 26 February 2017
500m 25 February 2017 47,75 PR SB
1500m 25 February 2017 2.29,27 PR SB
1000m 26 February 2017 1.36,21 PR SB
China - Youth Championships 2016 Harbin (CHN) 26 - 27 February 2016
500m 26 February 2016 51,39 PR SB
1000m 26 February 2016 1.46,15 PR SB
500m 27 February 2016 WDR
<Prev 1 Next>

Native Language Names