Fan Zhichao 范志超

CHN China (CHN)

<Prev 1 Next>
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
5000m 20 September 2019 7.52,92 SB
1500m 22 September 2019 2.05,14 PR SB
2nd Youth Games Daqing (CHN) 12 - 13 April 2019
500m 12 April 2019 40,56 PR SB
1000m 13 April 2019 1.19,82 PR SB
PNIC Meltdown Milwaukee (USA) 16 March 2019
1000m 16 March 2019 DNF
China Cup 4 Changchun (CHN) 29 - 31 December 2016
1000m 29 December 2016 1.26,15
500m 30 December 2016 42,76
China - Junior Championships 2017 Changchun (CHN) 23 - 25 December 2016
500m 23 December 2016 43,14
1500m 23 December 2016 2.09,85 PR SB
1000m 24 December 2016 1.24,45
5000m 24 December 2016 DQ
China - National Championships 2017 Urumqi (CHN) 20 - 23 October 2016
5000m 20 October 2016 7.31,82 PR SB
1000m 22 October 2016 1.21,44
China Cup 1 Urumqi (CHN) 14 - 16 October 2016
1000m 14 October 2016 1.20,21 PR SB
500m 15 October 2016 41,38 PR SB
China - Youth Championships 2016 Harbin (CHN) 26 - 27 February 2016
500m 26 February 2016 42,99 PR SB
1500m 26 February 2016 2.16,17 PR SB
1000m 27 February 2016 1.29,80 PR SB
<Prev 1 Next>

Native Language Names