Duan Yuxin (2001) 段雨欣

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 3 Next>
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
500m 20 December 2019 42,39
1000m 21 December 2019 1.27,18 SB
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
500m 8 November 2019 42,57
1000m 9 November 2019 1.28,42
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
500m 25 October 2019 42,07 PR SB
1500m 27 October 2019 2.18,34 SB
2nd Youth Games Daqing (CHN) 12 - 13 April 2019
500m 12 April 2019 42,30 PR SB
1000m 13 April 2019 1.26,16 SB
China - Junior Championships 2019 Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019
500m 10 January 2019 42,61 PR SB
1500m 10 January 2019 2.15,92 SB
1000m 11 January 2019 1.27,32 SB
3000m 11 January 2019 4.51,87 PR SB
National League 4 Harbin (CHN) 16 - 18 November 2018
500m 16 November 2018 43,59
1000m 17 November 2018 1.30,12
National League 3 Harbin (CHN) 9 - 11 November 2018
500m 9 November 2018 43,40
1000m 10 November 2018 1.29,55
Junior World Cup Selection Competition Changchun (CHN) 27 - 28 October 2018
500m 27 October 2018 42,61 PR SB
1500m 27 October 2018 2.18,79
1000m 28 October 2018 1.27,47 SB
National League 2 Changchun (CHN) 19 - 21 October 2018
500m 19 October 2018 42,84 PR SB
1000m 20 October 2018 1.29,14
National League 1 Changchun (CHN) 12 - 14 October 2018
500m 12 October 2018 43,24 SB
1000m 13 October 2018 1.29,62
3000m 13 October 2018 5.09,51
1500m 14 October 2018 2.23,13
<Prev 1 2 3 Next>

Native Language Names