Song Yue (2000) 宋月

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 3 Next>
China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛 Changchun (CHN) 9 - 12 January 2020
500m 11 January 2020 42,15
1000m 11 January 2020 1.24,90
500m 12 January 2020 42,45
1000m 12 January 2020 1.27,74
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
500m 20 December 2019 42,48
1000m 21 December 2019 1.25,95
1500m 22 December 2019 2.14,29
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
500m 8 November 2019 41,54
1000m 9 November 2019 1.24,30
1500m 10 November 2019 2.13,30
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
500m 25 October 2019 41,31
1000m 26 October 2019 1.23,94 SB
1500m 27 October 2019 2.10,11 SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
500m 20 September 2019 40,96 PR SB
1000m 21 September 2019 1.24,64
China - Single Distances Championships 2019 Changchun (CHN) 21 - 24 March 2019
500m 22 March 2019 42,20
500m (2) 22 March 2019 42,17
1000m 23 March 2019 1.24,11
1500m 24 March 2019 2.11,20
China National League Final Urumqi (CHN) 15 - 17 February 2019
500m 15 February 2019 41,09 PR SB
1500m 16 February 2019 2.11,02
1000m 17 February 2019 1.22,13 PR SB
China - National Championships 2019 Harbin (CHN) 3 - 6 January 2019
500m 3 January 2019 42,10
3000m 3 January 2019 4.56,92
1500m 4 January 2019 2.13,16
500m 5 January 2019 42,17
1000m 5 January 2019 1.24,51
500m 6 January 2019 42,01
1000m 6 January 2019 1.24,59
National League 4 Harbin (CHN) 16 - 18 November 2018
500m 16 November 2018 41,70 SB
1000m 17 November 2018 1.23,87 PR SB
1500m 18 November 2018 2.11,35 PR SB
National League 3 Harbin (CHN) 9 - 11 November 2018
500m 9 November 2018 41,63
1000m 10 November 2018 1.23,53
1500m 11 November 2018 2.12,12
<Prev 1 2 3 Next>

Native Language Names