Yang Tianyi 杨添翼

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 3 Next>
China - National Championships 2023 2022-2023赛季全国速度滑冰锦标赛 Urumqi (CHN) 13 - 16 March 2023
500m 15 March 2023 36,49 PR SB
1000m 15 March 2023 1.13,97 PR SB
500m 16 March 2023 36,63
1000m 16 March 2023 1.13,84 PR SB
Team Sprint 13 March 2023 1.26,20
China Cup 2 2022-2023中国杯速度滑冰精英联赛-第二站 Hailar (CHN) 10 - 12 February 2023
1000m 10 February 2023 1.14,93 PR SB
500m 11 February 2023 36,83 PR SB
Team Sprint 11 February 2023 WDR
China Cup 1 2022-2023中国杯速度滑冰精英联赛-第一站 Hailar (CHN) 3 - 5 February 2023
1000m 3 February 2023 1.16,72 SB
500m 4 February 2023 37,21 SB
Team Sprint 5 February 2023 1.24,73
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
1000m 20 December 2019 1.18,24
500m 21 December 2019 37,27
2019-2020 Heilongjiang League 2 Harbin (CHN) 6 - 8 December 2019
500m 6 December 2019 37,42
1000m 7 December 2019 1.16,86
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
1000m 8 November 2019 1.16,74 SB
500m 9 November 2019 37,22
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
500m 25 October 2019 37,13 PR SB
1500m 27 October 2019 1.57,48 PR SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
1000m 20 September 2019 1.17,95
500m 21 September 2019 37,65
2nd Youth Games Daqing (CHN) 12 - 13 April 2019
500m 12 April 2019 48,51
1000m 13 April 2019 1.15,56 PR SB
China - Junior Championships 2019 Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019
500m 10 January 2019 37,69
1500m 10 January 2019 1.57,64 PR SB
1000m 11 January 2019 1.15,64 PR SB
5000m 11 January 2019 7.14,47 PR SB
<Prev 1 2 3 Next>

Native Language Names