Xu Meng 徐萌

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 Next>
China - Single Distances Championships 2021 Harbin (CHN) 27 - 30 March 2021
500m (1) 28 March 2021 41,98 SB
500m (2) 28 March 2021 41,67 SB
1000m 29 March 2021 1.24,14 SB
China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛 Changchun (CHN) 9 - 12 January 2020
500m 11 January 2020 41,14
1000m 11 January 2020 1.23,78
500m 12 January 2020 41,14
1000m 12 January 2020 1.23,54
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
500m 20 December 2019 41,24
1000m 21 December 2019 1.23,30
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
500m 8 November 2019 41,20
1000m 9 November 2019 1.22,99
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
500m 25 October 2019 40,78 PR SB
1000m 26 October 2019 1.22,02 PR SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
500m 20 September 2019 41,28
1000m 21 September 2019 1.24,83
National League 4 Harbin (CHN) 16 - 18 November 2018
500m 16 November 2018 42,80 PR SB
1000m 17 November 2018 1.27,97 PR SB
National League 3 Harbin (CHN) 9 - 11 November 2018
500m 9 November 2018 43,45
1000m 10 November 2018 1.29,44
Junior World Cup Selection Competition Changchun (CHN) 27 - 28 October 2018
500m 27 October 2018 42,61 PR SB
1500m 27 October 2018 2.17,18 PR SB
1000m 28 October 2018 1.27,96 PR SB
National League 2 Changchun (CHN) 19 - 21 October 2018
500m 19 October 2018 43,29
<Prev 1 2 Next>

Native Language Names