Huang Wentao 黄文韬

CHN China (CHN)

<Prev 1 Next>
2019-2020 Heilongjiang League 2 Harbin (CHN) 6 - 8 December 2019
500m 6 December 2019 40,10 PR SB
1500m 7 December 2019 2.05,99
5000m 8 December 2019 7.49,82
2019-2020 Heilongjiang League 1 Harbin (CHN) 15 - 17 November 2019
500m 15 November 2019 40,61 PR SB
1500m 16 November 2019 2.05,15 PR SB
5000m 17 November 2019 7.36,26 PR SB
China - Junior Championships 2019 Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019
500m 10 January 2019 41,15 PR SB
1500m 10 January 2019 2.07,33 PR SB
1000m 11 January 2019 1.22,37 PR SB
National League Qualifying Competition Changchun (CHN) 10 October 2018
500m 10 October 2018 41,59 PR SB
1000m 10 October 2018 1.22,86 PR SB
China - Junior Championships 2018 Daqing (CHN) 1 - 4 February 2018
500m 1 February 2018 42,41 PR SB
1500m 1 February 2018 2.12,54 PR SB
1000m 2 February 2018 1.25,68 PR SB
5000m 2 February 2018 8.14,07 PR SB
Heilongjiang Province Championships Harbin (CHN) 11 - 12 March 2017
1500m 12 March 2017 2.20,34 PR SB
China - Youth Championships 2017 Daqing (CHN) 25 - 26 February 2017
500m 25 February 2017 43,89 PR SB
1500m 25 February 2017 DQ
1000m 26 February 2017 1.28,36 PR SB
<Prev 1 Next>

Native Language Names