Yan An 闫安

CHN China (CHN)

<Prev 1 Next>
2019-2020 Heilongjiang U-Series Harbin (CHN) 13 - 15 December 2019
500m 13 December 2019 41,11 PR SB
5000m 15 December 2019 7.31,30 PR SB
2019-2020 Heilongjiang League 1 Harbin (CHN) 15 - 17 November 2019
500m 15 November 2019 41,27
1500m 16 November 2019 2.05,61 PR SB
5000m 17 November 2019 7.38,23 PR SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
5000m 20 September 2019 7.42,75 PR SB
500m 21 September 2019 41,16 PR SB
1500m 22 September 2019 2.05,89 SB
China - Junior Championships 2019 Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019
500m 10 January 2019 41,69 PR SB
1500m 10 January 2019 2.05,88 PR SB
1000m 11 January 2019 1.21,60 PR SB
National League Qualifying Competition Changchun (CHN) 10 October 2018
1500m 10 October 2018 2.10,19 PR SB
3000m 10 October 2018 4.33,77 PR SB
China - Junior Championships 2018 Daqing (CHN) 1 - 4 February 2018
500m 1 February 2018 43,64 PR SB
1500m 1 February 2018 2.15,53
1000m 2 February 2018 1.28,86 PR SB
5000m 2 February 2018 8.25,72
Test Races Urumqi (CHN) 23 - 24 September 2017
1500m 23 September 2017 2.12,84 PR SB
5000m 24 September 2017 8.10,89 PR SB
China - Youth Championships 2017 Daqing (CHN) 25 - 26 February 2017
500m 25 February 2017 45,50 PR SB
1500m 25 February 2017 2.19,10 PR SB
1000m 26 February 2017 1.31,34 PR SB
<Prev 1 Next>

Native Language Names