Li Jiaxuan 李佳轩

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 Next>
China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛 Changchun (CHN) 9 - 12 January 2020
500m 9 January 2020 43,84
3000m 9 January 2020 4.48,21
1500m 10 January 2020 2.17,41
Mass Start (16 laps) 11 January 2020 8th
China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛 Harbin (CHN) 2 - 5 January 2020
500m 2 January 2020 42,88 PR SB
1500m 2 January 2020 2.13,63
1000m 3 January 2020 1.27,59 SB
3000m 3 January 2020 4.43,50
Mass Start (10 laps) 5 January 2020 3rd
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
500m 20 December 2019 43,60
3000m 21 December 2019 4.40,26 SB
1500m 22 December 2019 2.13,26
Mass Start (16 laps) 22 December 2019 8th
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
500m 8 November 2019 42,88 PR SB
3000m 9 November 2019 4.40,94
1500m 10 November 2019 2.13,09
Mass Start (16 laps) Semifinal B 10 November 2019 14th
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
3000m 24 October 2019 4.41,76 SB
500m 25 October 2019 42,91 PR SB
1500m 27 October 2019 2.11,27 SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
500m 20 September 2019 42,96
3000m 21 September 2019 4.44,27
1500m 22 September 2019 2.16,11
2nd Youth Games Daqing (CHN) 12 - 13 April 2019
500m 12 April 2019 43,59
1000m 13 April 2019 1.27,58 PR SB
China - Single Distances Championships 2019 Changchun (CHN) 21 - 24 March 2019
3000m 21 March 2019 4.42,53
5000m 23 March 2019 8.02,87
China National League Final Urumqi (CHN) 15 - 17 February 2019
5000m 15 February 2019 7.55,68 PR SB
China - Junior Championships 2019 Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019
500m 10 January 2019 43,32 PR SB
1500m 10 January 2019 2.11,14 PR SB
1000m 11 January 2019 1.27,81 PR SB
3000m 11 January 2019 4.37,50
<Prev 1 2 Next>

Native Language Names