Shao Qi 邵琪

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 Next>
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
1000m 21 December 2019 1.28,62
2019-2020 Heilongjiang League 2 Harbin (CHN) 6 - 8 December 2019
500m 6 December 2019 45,03
1500m 7 December 2019 2.17,75
3000m 8 December 2019 4.51,97
2019-2020 Heilongjiang League 1 Harbin (CHN) 15 - 17 November 2019
1500m 16 November 2019 2.17,64
3000m 17 November 2019 4.45,49
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
1000m 9 November 2019 1.27,29 PR SB
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
3000m 24 October 2019 4.41,65 PR SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
500m 20 September 2019 44,20 PR SB
1000m 21 September 2019 1.27,77
3000m 21 September 2019 4.45,25
1500m 22 September 2019 2.16,22 PR SB
China - Junior Championships 2019 Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019
500m 10 January 2019 44,31 PR SB
1500m 10 January 2019 2.19,19 PR SB
1000m 11 January 2019 DNF
Junior World Cup Selection Competition Changchun (CHN) 27 - 28 October 2018
1000m 28 October 2018 1.35,74
National League 1 Changchun (CHN) 12 - 14 October 2018
500m 12 October 2018 46,15 SB
1000m 13 October 2018 1.32,59 PR SB
3000m 13 October 2018 4.58,64 PR SB
1500m 14 October 2018 2.26,22 SB
China - Junior Championships 2018 Daqing (CHN) 1 - 4 February 2018
500m 3 February 2018 46,04 PR SB
1500m 3 February 2018 2.24,37 PR SB
1000m 4 February 2018 1.34,69 PR SB
3000m 4 February 2018 5.01,94 PR SB
<Prev 1 2 Next>

Native Language Names