Liu Yan (2000) 刘妍

CHN China (CHN)

<Prev 1 Next>
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
500m 20 September 2019 45,71 SB
3000m 21 September 2019 5.18,95 SB
China - Junior Championships 2019 Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019
500m 10 January 2019 45,13 PR SB
1500m 10 January 2019 2.23,28 PR SB
1000m 11 January 2019 1.31,03
Junior World Cup Selection Competition Changchun (CHN) 27 - 28 October 2018
1000m 28 October 2018 1.31,53
National League 1 Changchun (CHN) 12 - 14 October 2018
500m 12 October 2018 45,43 PR SB
1000m 13 October 2018 1.30,81 PR SB
Jilin Province 18th National Games Youth Group Changchun (CHN) 11 - 14 September 2018
500m 11 September 2018 45,85 PR SB
1500m 11 September 2018 2.25,80 SB
1000m 12 September 2018 1.33,38 PR SB
3000m 12 September 2018 5.05,25 PR SB
Jilin Province Youth Competition/Selection Changchun (CHN) 1 - 3 December 2017
500m 2 December 2017 46,21 PR SB
1500m 2 December 2017 2.25,49 PR SB
1000m 3 December 2017 1.34,55 PR SB
3000m 3 December 2017 5.13,28 PR SB
Jilin Province Youth Championships Changchun (CHN) 4 - 5 March 2017
1000m 5 March 2017 1.38,59 PR SB
3000m 5 March 2017 5.17,79 PR SB
<Prev 1 Next>

Native Language Names