Gao Yuan 高源

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 Next>
China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛 Changchun (CHN) 9 - 12 January 2020
Mass Start (16 laps) 11 January 2020 16th
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
5000m 8 November 2019 7.19,39
1500m 10 November 2019 DQ
Mass Start (16 laps) Semifinal B 10 November 2019 9th
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
5000m 24 October 2019 7.08,21 PR SB
1500m 27 October 2019 1.54,64 PR SB
Mass Start (16 laps) Semifinal B 25 October 2019 12th
Mass Start (16 laps) Final 27 October 2019 14th
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
5000m 20 September 2019 DQ
500m 21 September 2019 39,51 PR SB
1500m 22 September 2019 1.58,45
National League 4 Harbin (CHN) 16 - 18 November 2018
5000m 16 November 2018 7.21,55 SB
Junior World Cup Selection Competition Changchun (CHN) 27 - 28 October 2018
1500m 27 October 2018 1.59,93 PR SB
National League 2 Changchun (CHN) 19 - 21 October 2018
5000m 19 October 2018 7.33,83
National League 1 Changchun (CHN) 12 - 14 October 2018
1500m 12 October 2018 2.01,08 SB
5000m 14 October 2018 7.13,61 SB
China - Junior Championships 2018 Daqing (CHN) 1 - 4 February 2018
500m 1 February 2018 40,48 PR SB
1500m 1 February 2018 2.00,54 PR SB
1000m 2 February 2018 1.19,23 PR SB
5000m 2 February 2018 7.11,86 PR SB
China Cup 5 Changchun (CHN) 26 - 28 January 2018
1000m 26 January 2018 1.19,45 PR SB
1500m 28 January 2018 2.01,46 PR SB
<Prev 1 2 Next>

Native Language Names