Liu Xinyu (2) 刘鑫雨

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 Next>
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
500m 20 December 2019 44,74
1000m 21 December 2019 1.30,40
1500m 22 December 2019 2.21,55
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
1000m 9 November 2019 1.30,16 SB
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
3000m 24 October 2019 4.56,75 SB
500m 25 October 2019 44,64 SB
1500m 27 October 2019 2.15,37 SB
2019 Fall Classic Calgary (CAN) 19 - 22 September 2019
3000m 20 September 2019 4.58,37 SB
1500m 21 September 2019 2.18,68 SB
China - Junior Championships 2019 Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019
500m 10 January 2019 44,25
1500m 10 January 2019 2.14,54 PR SB
1000m 11 January 2019 1.28,93
3000m 11 January 2019 4.44,47 PR SB
National League 4 Harbin (CHN) 16 - 18 November 2018
500m 16 November 2018 43,74 PR SB
1000m 17 November 2018 1.29,19 PR SB
National League 3 Harbin (CHN) 9 - 11 November 2018
1000m 10 November 2018 1.28,76
Junior World Cup Selection Competition Changchun (CHN) 27 - 28 October 2018
500m 27 October 2018 44,09
1500m 27 October 2018 2.16,63 PR SB
1000m 28 October 2018 1.28,08
3000m 28 October 2018 DQ
National League 2 Changchun (CHN) 19 - 21 October 2018
1000m 20 October 2018 1.28,80
National League 1 Changchun (CHN) 12 - 14 October 2018
500m 12 October 2018 44,16
1000m 13 October 2018 1.27,59 PR SB
3000m 13 October 2018 4.51,58 PR SB
1500m 14 October 2018 2.17,42 PR SB
<Prev 1 2 Next>

Native Language Names