Wang Jingziqian 王婧紫仟

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 3 Next>
China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛 Changchun (CHN) 9 - 12 January 2020
500m 11 January 2020 41,30
1000m 11 January 2020 1.26,73
500m 12 January 2020 41,99
1000m 12 January 2020 1.27,94
China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛 Harbin (CHN) 2 - 5 January 2020
500m 2 January 2020 41,31
1500m 2 January 2020 2.19,98 SB
1000m 3 January 2020 1.28,73
3000m 3 January 2020 5.13,52 SB
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
500m 20 December 2019 41,48
1000m 21 December 2019 1.27,71
2019-2020 Heilongjiang League 2 Harbin (CHN) 6 - 8 December 2019
500m 6 December 2019 41,03
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
500m 8 November 2019 40,46 SB
1000m 9 November 2019 1.25,04 SB
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
500m 25 October 2019 40,49 SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
500m 20 September 2019 40,73
1000m 21 September 2019 1.26,85
2nd Youth Games Daqing (CHN) 12 - 13 April 2019
500m 12 April 2019 40,23 PR SB
1000m 13 April 2019 1.24,23 PR SB
China - Single Distances Championships 2019 Changchun (CHN) 21 - 24 March 2019
500m (2) 22 March 2019 40,73
500m 22 March 2019 40,64
1000m 23 March 2019 1.25,99
World Junior Championships 2019 Baselga di Pinè (ITA) 15 - 17 February 2019
500m 15 February 2019 40,81
<Prev 1 2 3 Next>

Native Language Names