Zhao Chenglong 赵成龙

CHN China (CHN)

<Prev 1 Next>
2019-2020 Heilongjiang U-Series Harbin (CHN) 13 - 15 December 2019
500m 13 December 2019 40,55
2019-2020 Heilongjiang League 2 Harbin (CHN) 6 - 8 December 2019
500m 6 December 2019 40,35 PR SB
1500m 7 December 2019 2.07,94
2019-2020 Heilongjiang U Series Harbin (CHN) 29 November - 1 December 2019
500m 29 November 2019 41,18
1500m 30 November 2019 2.08,64
2019-2020 Heilongjiang League 1 Harbin (CHN) 15 - 17 November 2019
500m 15 November 2019 41,09
1500m 16 November 2019 2.06,39
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
1000m 20 September 2019 1.20,53 PR SB
500m 21 September 2019 40,37 PR SB
1500m 22 September 2019 2.05,08 PR SB
China - Junior Championships 2019 Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019
500m 10 January 2019 40,42 PR SB
1500m 10 January 2019 2.07,88 PR SB
1000m 11 January 2019 1.21,30 PR SB
National League 1 Changchun (CHN) 12 - 14 October 2018
1000m 12 October 2018 1.23,04 PR SB
500m 13 October 2018 41,18 PR SB
National League Qualifying Competition Changchun (CHN) 10 October 2018
500m 10 October 2018 41,47 PR SB
1500m 10 October 2018 2.09,49 PR SB
Heilongjiang Province League 2 Harbin (CHN) 5 November 2017
500m 5 November 2017 43,47 PR SB
1000m 5 November 2017 1.28,61 PR SB
<Prev 1 Next>

Native Language Names