Lin Jinliang 林金良

CHN China (CHN)

<Prev 1 Next>
China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛 Harbin (CHN) 2 - 5 January 2020
500m 2 January 2020 40,04 PR SB
1500m 2 January 2020 2.01,97 PR SB
1000m 3 January 2020 1.19,29 PR SB
5000m 3 January 2020 7.33,76 PR SB
Mass Start (10 laps) 5 January 2020 19th
2019-2020 Heilongjiang U-Series Harbin (CHN) 13 - 15 December 2019
500m 13 December 2019 39,73
3000m 15 December 2019 4.20,70 PR SB
2019-2020 Heilongjiang League 2 Harbin (CHN) 6 - 8 December 2019
500m 6 December 2019 39,88
1500m 7 December 2019 2.03,12
5000m 8 December 2019 7.36,12
2019-2020 Heilongjiang U Series Harbin (CHN) 29 November - 1 December 2019
500m 29 November 2019 41,02
1500m 1 December 2019 2.02,75
2019-2020 Heilongjiang League 1 Harbin (CHN) 15 - 17 November 2019
500m 15 November 2019 39,25 PR SB
1500m 16 November 2019 2.02,63
5000m 17 November 2019 7.44,45
National League 4 Harbin (CHN) 16 - 18 November 2018
1000m 16 November 2018 1.22,67 PR SB
National League 3 Harbin (CHN) 9 - 11 November 2018
1000m 9 November 2018 1.22,06 PR SB
Heilongjiang Province League 2 Harbin (CHN) 5 November 2017
500m 5 November 2017 44,41 PR SB
1000m 5 November 2017 1.27,85 PR SB
<Prev 1 Next>

Native Language Names