Zhang Jian (2005) 张建

CHN China (CHN)

<Prev 1 Next>
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
1000m 20 September 2019 1.23,62 PR SB
500m 21 September 2019 40,58 PR SB
1500m 22 September 2019 2.11,99 PR SB
Jilin Province 18th National Games Youth Group Changchun (CHN) 11 - 14 September 2018
500m 11 September 2018 43,39 PR SB
1000m 12 September 2018 1.28,16 PR SB
3000m 12 September 2018 4.46,36 PR SB
Jilin Province Youth Competition/Selection Changchun (CHN) 1 - 3 December 2017
500m 2 December 2017 DQ
1500m 2 December 2017 2.24,84 PR
1000m 3 December 2017 1.34,53 PR SB
3000m 3 December 2017 5.11,70 PR SB
Test Races Urumqi (CHN) 23 - 24 September 2017
500m 23 September 2017 46,10 SB
1500m 23 September 2017 2.23,73 SB
Sports Lottery Cup Inner Mongolia Youth Competition Changchun (CHN) 23 - 24 September 2017
500m 23 September 2017 47,08
1000m 24 September 2017 1.38,42 SB
Inner Mongolia Autonomous Region Youth Championships Changchun (CHN) 29 - 30 March 2016
500m 29 March 2016 51,51
1000m 30 March 2016 1.46,91
<Prev 1 Next>

Native Language Names