Cao Jianing 曹家宁

CHN China (CHN)

<Prev 1 Next>
China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛 Harbin (CHN) 2 - 5 January 2020
500m 2 January 2020 39,93 PR SB
1500m 2 January 2020 2.07,88 PR SB
1000m 3 January 2020 1.22,89
Jilin Province Youth Standards Changchun (CHN) 7 - 8 December 2019
500m 7 December 2019 39,70 PR SB
Jilin Province Youth Competition Changchun (CHN) 1 - 2 November 2019
1500m 1 November 2019 2.07,08 PR SB
1000m 2 November 2019 1.21,07 PR SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
1000m 20 September 2019 1.21,44 PR SB
500m 21 September 2019 40,41
1500m 22 September 2019 2.08,30
National League 1 Changchun (CHN) 12 - 14 October 2018
1000m 12 October 2018 1.23,31
500m 13 October 2018 40,81
Jilin Province 18th National Games Youth Group Changchun (CHN) 11 - 14 September 2018
500m 11 September 2018 40,50 PR SB
1500m 11 September 2018 2.14,08 PR SB
1000m 12 September 2018 1.22,95 PR SB
3000m 12 September 2018 4.48,07 PR SB
Jilin Province Youth Competition/Selection Changchun (CHN) 1 - 3 December 2017
500m 2 December 2017 41,58 PR SB
1500m 2 December 2017 2.15,41 PR SB
1000m 3 December 2017 1.25,34 PR SB
<Prev 1 Next>

Native Language Names