Yu Hongyang 于洪洋

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 Next>
China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛 Harbin (CHN) 2 - 5 January 2020
500m 2 January 2020 44,14
1000m 3 January 2020 DQ
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
500m 20 December 2019 42,59 SB
1000m 21 December 2019 1.30,92 SB
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
500m 8 November 2019 42,97
1000m 9 November 2019 1.31,27
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
500m 25 October 2019 43,88 SB
1500m 27 October 2019 2.24,37 SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
500m 20 September 2019 DNF
2nd Youth Games Daqing (CHN) 12 - 13 April 2019
500m 12 April 2019 42,46 PR SB
1000m 13 April 2019 1.28,41
China - Junior Championships 2019 Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019
500m 10 January 2019 44,10
1500m 10 January 2019 2.19,49 PR SB
1000m 11 January 2019 1.26,91
3000m 11 January 2019 5.03,07 PR SB
National League 4 Harbin (CHN) 16 - 18 November 2018
500m 16 November 2018 43,24 PR SB
1000m 17 November 2018 1.26,80 PR SB
National League 3 Harbin (CHN) 9 - 11 November 2018
500m 9 November 2018 43,38
1000m 10 November 2018 1.30,73
Junior World Cup Selection Competition Changchun (CHN) 27 - 28 October 2018
500m 27 October 2018 43,23
1000m 28 October 2018 1.27,02
<Prev 1 2 Next>

Native Language Names