<Prev 1 Next>
Cheyabinsk City Championships Chelyabinsk 13 March 2022
500m 13 March 2022 52,12 PR SB
Chelyabinsk City Allround Championships Chelyabinsk 20 - 21 November 2021
500m 20 November 2021 54,37 PR SB
1500m 20 November 2021 3.01,88 PR SB
1000m 21 November 2021 1.53,90 PR SB
Season Opening - Skoblikova Sports School Chelyabinsk 16 October 2021
500m 16 October 2021 55,20 PR SB
1000m 16 October 2021 1.54,90 PR SB
Inga Artamonova Memorial Chelyabinsk-Inga 6 - 7 March 2021
100m 6 March 2021 13,21 SB
500m 6 March 2021 1.00,15
Chelyabinsk City Championships Chelyabinsk-Inga 28 February - 1 March 2021
500m 1 March 2021 59,26 PR SB
Inga Artamonova Prize Chelyabinsk-Inga 2 - 3 March 2019
100m (2) 2 March 2019 19,57
100m 2 March 2019 16,42 SB
<Prev 1 Next>

Native Language Names