<Prev 1 Next>
Control Starts - Skoblikova Sports School Chelyabinsk 11 November 2022
300m 11 November 2022 37,44 SB
Season Opening - Skoblikova Sports School Chelyabinsk 21 October 2022
500m 21 October 2022 1.03,20 SB
Cheyabinsk City Championships Chelyabinsk 13 March 2022
500m 13 March 2022 DNS
Chelyabinsk City Championships Chelyabinsk-Inga 15 - 16 January 2022
500m 15 January 2022 DNS
1000m 15 January 2022 DNS
Chelyabinsk City Junior D/E Championships Chelyabinsk 25 November 2021
500m 25 November 2021 1.02,80 PR SB
1000m 25 November 2021 2.23,13 PR SB
Season Opening - Skoblikova Sports School Chelyabinsk 23 October 2021
500m 23 October 2021 1.11,72 PR SB
City Championships - Our Hopes Chelyabinsk 13 March 2021
100m 13 March 2021 15,13 SB
300m 13 March 2021 42,01 SB
Skoblikova Sports School Championships Chelyabinsk 21 November 2018
100m 21 November 2018 16,51 SB
300m 21 November 2018 56,43
Season Opening - Skoblikova Sports School Chelyabinsk 20 October 2018
100m 20 October 2018 16,75 SB
300m 20 October 2018 48,59 SB
<Prev 1 Next>

Native Language Names