<Prev 1 Next>
Chelyabinsk City Championships Chelyabinsk-Inga 15 - 16 January 2022
500m 15 January 2022 DNS
1000m 15 January 2022 DNS
Chelyabinsk City Junior D/E Championships Chelyabinsk 25 November 2021
500m 25 November 2021 DNS
1000m 25 November 2021 DNS
Season Opening - Skoblikova Sports School Chelyabinsk 23 October 2021
500m 23 October 2021 DNS
Chelyabinsk City Championships Chelyabinsk-Inga 28 February - 1 March 2021
100m 28 February 2021 13,90
500m 28 February 2021 1.01,90 PR SB
Chelyabinsk Region Individual/Team Allround Championships Chelyabinsk 11 - 12 February 2021
100m 11 February 2021 13,23 SB
300m 11 February 2021 35,27 SB
Chelyabinsk City Championships Chelyabinsk-Inga 16 - 18 January 2021
100m 18 January 2021 13,47 SB
300m 18 January 2021 48,11 SB
Chelyabinsk City Championships Chelyabinsk-Inga 18 - 19 January 2020
100m 19 January 2020 16,95 SB
300m 19 January 2020 52,71 SB
<Prev 1 Next>

Native Language Names