Nikolaj Galishnikov

RUS Russia (RUS)

<Prev 1 2 3 4 Next>
Regional Single Distances Championships Chelyabinsk (RUS) 9 - 10 April 2014
500m 9 April 2014 40,18 SB
1500m 9 April 2014 2.01,14
1000m 10 April 2014 1.20,51
Russia Cup Kolomna (RUS) 28 February - 2 March 2014
1500m 28 February 2014 1.59,02 SB
1000m 2 March 2014 1.17,40 PR SB
Russia Cup Ekaterinburg (RUS) 18 - 19 January 2014
1500m 18 January 2014 2.11,73
5000m 19 January 2014 8.02,60
Regional Allround Championships Chelyabinsk (RUS) 11 - 12 December 2013
500m 11 December 2013 40,81 SB
3000m 11 December 2013 4.18,92 SB
1500m 12 December 2013 1.59,88 SB
5000m 12 December 2013 7.25,31 SB
Russia Cup 2A Chelyabinsk (RUS) 6 - 8 November 2013
1500m 6 November 2013 2.02,65 SB
5000m 7 November 2013 7.35,50 SB
1000m 8 November 2013 1.20,35
Test Competition - Sports School No. 1 Chelyabinsk (RUS) 31 October 2013
1000m 31 October 2013 1.20,05 SB
Russia Cup Kolomna (RUS) 22 - 24 February 2013
5000m 22 February 2013 7.17,22 PR SB
1000m 23 February 2013 1.18,36
1500m 24 February 2013 1.58,76 PR SB
Russia Cup Ekaterinburg (RUS) 12 - 13 January 2013
1500m 12 January 2013 2.07,48
Chelyabinsk Region Allround Championships Chelyabinsk (RUS) 12 - 13 December 2012
500m 12 December 2012 40,42
3000m 12 December 2012 4.12,44 PR SB
1500m 13 December 2012 1.59,74
5000m 13 December 2012 7.23,07 PR SB
Russia Cup Chelyabinsk (RUS) 7 - 9 November 2012
500m 7 November 2012 39,90
5000m 7 November 2012 7.27,56
1000m 8 November 2012 1.18,69
1500m 9 November 2012 2.00,65
<Prev 1 2 3 4 Next>

Native Language Names