Nizhny Novgorod Open Championships

Nizhny Novgorod 14 - 15 November 2020 Source: vk.com/konkobezhnyjnizhnij

Women

Show All

Junior B

14 November 2020

500m
1500m

15 November 2020

500m
1000m

Junior C

14 November 2020

500m
1500m

15 November 2020

500m
1000m

Junior D

14 November 2020

500m
100m

15 November 2020

500m
100m

Junior E

14 November 2020

100m
300m

15 November 2020

100m
200m

Men

Show All

14 November 2020

500m
1500m

15 November 2020

500m
1000m

Junior B

14 November 2020

500m
1500m

15 November 2020

500m
1000m

Junior C

14 November 2020

500m
1500m

15 November 2020

500m
1000m

Junior D

14 November 2020

500m
100m

15 November 2020

500m
100m

Junior E

14 November 2020

100m
300m

15 November 2020

100m
200m

Native Language Names