Nizhny Novgorod Single Distances Championships

Nizhny Novgorod 26 - 27 December 2020 Source: vk.com/konkobezhnyjnizhnij

Women

Show All

26 December 2020

500m

Junior B

26 December 2020

500m
1500m

27 December 2020

500m
1000m

Junior C

26 December 2020

500m
1500m

27 December 2020

500m
1000m

Junior D

26 December 2020

500m
1000m

27 December 2020

500m
1000m

Junior E

26 December 2020

100m
300m

27 December 2020

500m
100m

Out of Competition

26 December 2020

100m
300m

27 December 2020

500m
100m

Men

Show All

26 December 2020

500m
1500m

27 December 2020

500m
1000m
3000m

Junior B

26 December 2020

500m
1500m

27 December 2020

500m
1000m

Junior C

26 December 2020

500m
1500m

27 December 2020

500m
1000m

Junior D

26 December 2020

500m
1000m

27 December 2020

500m
1000m

Junior E

26 December 2020

100m
300m

27 December 2020

500m
100m

Out of Competition

26 December 2020

100m
300m

27 December 2020

500m
100m

Native Language Names