Nizhny Novogorod Region Open Championships - Kruglov Memorial

Nizhny Novgorod 23 - 24 January 2021 Source: vk.com/konkobezhnyjnizhnij

Women

Show All

Masters

23 January 2021

500m
1000m

24 January 2021

500m
1000m

Samalogs

AG 30
AG 70

Junior B

23 January 2021

500m
1000m

24 January 2021

500m
1000m

Samalogs

Sprint

Junior C

23 January 2021

500m
1000m

24 January 2021

500m
1000m

Samalogs

Sprint

Junior D

23 January 2021

500m
1000m

24 January 2021

500m
1000m

Samalogs

Sprint

Junior E

23 January 2021

100m

24 January 2021

300m

Samalogs

Sprint

Men

Show All

23 January 2021

500m
1000m

24 January 2021

500m
1000m

Samalogs

Sprint

Masters

23 January 2021

500m
1000m

24 January 2021

500m
1000m

Samalogs

AG 30
AG 35
AG 40
AG 45
AG 50
AG 60-70

Junior A

23 January 2021

500m
1000m

24 January 2021

500m
1000m

Samalogs

Sprint

Junior B

23 January 2021

500m
1000m

24 January 2021

500m
1000m

Samalogs

Sprint

Junior C

23 January 2021

500m
1000m

24 January 2021

500m
1000m

Samalogs

Sprint

Junior D

23 January 2021

500m
1000m

24 January 2021

500m
1000m

Samalogs

Sprint

Junior E

23 January 2021

100m

24 January 2021

300m

Samalogs

Sprint

Out of Competition

23 January 2021

100m
300m

Native Language Names