Nizhny Novgorod Open Championships

Nizhny Novgorod 20 - 21 November 2021 Source: vk.com/konkobezhnyjnizhnij

Women

Show All

Junior B (Старшего Возраста)

20 November 2021

500m
1500m

21 November 2021

500m
1000m

Junior C (Среднего Возраста)

20 November 2021

500m
1500m

21 November 2021

500m
1000m

Junior D (Младшего Возраста)

20 November 2021

500m
100m

21 November 2021

500m
100m

Junior E (Детского Возраста)

20 November 2021

100m
300m

21 November 2021

100m
300m

Men

Show All

20 November 2021

500m
1500m

21 November 2021

500m
1000m

Junior B (Старшего Возраста)

20 November 2021

500m
1500m

21 November 2021

500m
1000m

Junior C (Среднего Возраста)

20 November 2021

500m
1500m

21 November 2021

500m
1000m

Junior D (Младшего Возраста)

20 November 2021

500m
100m

21 November 2021

500m
100m

Junior E (Детского Возраста)

20 November 2021

100m
300m

21 November 2021

100m
300m

Native Language Names