Nizhny Novgorod Region and City Sprint Championships - Kruglov Memorial

Nizhny Novgorod 22 - 23 January 2022 Source: vk.com/konkobezhnyjnizhnij

Women

Show All

22 January 2022

500m
1000m

23 January 2022

500m
1000m

Samalogs

Sprint

Junior B (старшего возраста)

22 January 2022

500m
1000m

23 January 2022

500m
1000m

Samalogs

Sprint

Junior C (среднего возраста)

22 January 2022

500m
1000m

23 January 2022

500m
1000m

Samalogs

Sprint

Junior D (младшего возраста)

22 January 2022

500m
1000m

23 January 2022

500m
1000m

Samalogs

Sprint

Junior E (детского возраста)

22 January 2022

100m

23 January 2022

300m

Samalogs

Sprint

Out of Competition (в/к)

22 January 2022

500m
1000m

Men

Show All

22 January 2022

500m
1000m

23 January 2022

500m
1000m

Samalogs

Sprint

Junior B (старшего возраста)

22 January 2022

500m
1000m

23 January 2022

500m
1000m

Samalogs

Sprint

Junior C (среднего возраста)

22 January 2022

500m
1000m

23 January 2022

500m
1000m

Samalogs

Sprint

Junior D (младшего возраста)

22 January 2022

500m
1000m

23 January 2022

500m
1000m

Samalogs

Sprint

Junior E (детского возраста)

22 January 2022

100m

23 January 2022

300m

Samalogs

Sprint

Out of Competition (в/к)

22 January 2022

500m
1000m
100m

23 January 2022

300m

Native Language Names