Krasnoyarsk Krai Championships - Silver Skates Selection

Krasnoyarsk 29 - 30 January 2022 Source: vk.com/kraskating

Women

Show All

Junior D (12-13 лет)

29 January 2022

500m
1000m

30 January 2022

300m

Junior E/F (9-11 лет)

29 January 2022

500m
100m

30 January 2022

300m

Men

Show All

Junior D (12-13 лет)

29 January 2022

500m
1000m

30 January 2022

300m

Junior E/F (9-11 лет)

29 January 2022

500m
100m

30 January 2022

300m

Native Language Names