Nizhny Novgorod Sprint Championships

Nizhny Novgorod 5 - 6 March 2022 Source: vk.com/konkobezhnyjnizhnij

Women

Show All

5 March 2022

500m
1000m

6 March 2022

500m
1000m

Samalogs

Sprint

Junior B

5 March 2022

500m
1000m

6 March 2022

500m
1000m

Samalogs

Sprint

Junior C

5 March 2022

500m
1000m

6 March 2022

500m
1000m

Samalogs

Sprint

Junior D

5 March 2022

500m
1000m

6 March 2022

500m
1000m

Samalogs

Sprint

Junior E

5 March 2022

100m
100m (2)

6 March 2022

100m
100m (2)

Junior F

5 March 2022

100m
100m (2)

6 March 2022

100m
100m (2)

Out of Competition

5 March 2022

100m
100m (2)

Men

Show All

5 March 2022

500m
1000m

6 March 2022

500m
1000m

Samalogs

Sprint

Junior C

5 March 2022

500m
1000m

6 March 2022

500m
1000m

Samalogs

Sprint

Junior D

5 March 2022

500m
1000m

6 March 2022

500m
1000m

Samalogs

Sprint

Junior E

5 March 2022

100m
100m (2)

6 March 2022

100m
100m (2)

Junior F

5 March 2022

100m
100m (2)

6 March 2022

100m
100m (2)

Out of Competition

5 March 2022

100m
100m (2)

6 March 2022

100m

Native Language Names