Nizhny Novgorod Championships

Nizhny Novgorod 3 - 4 December 2022 Source: vk.com/konkobezhnyjnizhnij

Women

Show All

3 December 2022

500m

4 December 2022

500m

Samalogs

2 x 500m

Junior B

3 December 2022

500m
1500m

4 December 2022

500m
1000m

Samalogs

500/1500/500/1000

Junior C

3 December 2022

500m
1500m

4 December 2022

500m
1000m

Samalogs

500/1500/500/1000

Junior D

3 December 2022

500m
100m

4 December 2022

500m
100m

Samalogs

100/500/100/500

Junior E

3 December 2022

100m
300m

4 December 2022

100m
300m

Samalogs

100/300/100/300

Junior F

3 December 2022

100m

4 December 2022

100m

Samalogs

2 x 100m

Out of Competition

3 December 2022

100m

Men

Show All

3 December 2022

500m
1500m

4 December 2022

500m
1000m

Samalogs

500/1500/500/1000

Junior B

3 December 2022

500m
1500m

4 December 2022

500m
1000m

Samalogs

500/1500/500/1000

Junior C

3 December 2022

500m
1500m

4 December 2022

500m
1000m

Samalogs

500/1500/500/1000

Junior D

3 December 2022

500m
100m

4 December 2022

500m
100m

Samalogs

100/500/100/500

Junior E

3 December 2022

100m
300m

4 December 2022

100m
300m

Samalogs

100/300/100/300

Junior F

3 December 2022

100m

4 December 2022

100m

Samalogs

2 x 100m

Native Language Names