China - National Championships 2016 / 13th National Winter Games Qualifier

Changchun (CHN) 22 - 25 October 2015 Source: skating.sport.org.cn

2 x 500m - Junior Women

Rank Name 500m 500m Total
23 October 2015 23 October 2015
1 SHI Xiaoxuan 石晓璇 LA2 CHN CHN 39,22 (1) 39,220 39,32 (1) 39,320 78,540
2 LI Huawei 李华伟 LB2 CHN CHN 39,57 (2) 39,570 39,53 (2) 39,530 79,100
3 HAN Mei 韩梅 LA1 CHN CHN 39,78 (3) 39,780 39,85 (3) 39,850 79,630
4 SUN Nan 孙楠 LB2 CHN CHN 40,13 (4) 40,130 39,88 (4) 39,880 80,010
5 QIN Yangyang 秦阳阳 LA2 CHN CHN 40,34 (5) 40,340 40,24 (5) 40,240 80,580
6 BAI Dan 白丹 LA2 CHN CHN 41,11 (8) 41,110 40,51 (6) 40,510 81,620
7 TIAN Ruining 田芮宁 LA2 CHN CHN 41,18 (9) 41,180 40,66 (7) 40,660 81,840
8 ZHAO Yining 赵一宁 LB2 CHN CHN 41,07 (7) 41,070 41,25 (10) 41,250 82,320
9 ZHANG Lina 张丽娜 LA1 CHN CHN 40,97 (6) 40,970 41,41 (11) 41,410 82,380
10 PEI Chong 裴冲 LA2 CHN CHN 41,25 (10) 41,250 41,21 (9) 41,210 82,460
11 MA Xu LA2 CHN CHN 41,59 (13) 41,590 41,08 (8) 41,080 82,670
12 LI Shuang (1997) 李爽 LA1 CHN CHN 41,27 (11) 41,270 41,76 (15) 41,760 83,030
13 XI Dongxue 奚冬雪 LB2 CHN CHN 41,45 (12) 41,450 41,59 (12) 41,590 83,040
14 TIAN Yu LA2 CHN CHN 41,66 (14) 41,660 41,63 (13) 41,630 83,290
15 YANG Jie 杨杰 LB2 CHN CHN 41,91 (15) 41,910 41,74 (14) 41,740 83,650
16 LI Ziyang 李子洋 LA1 CHN CHN 42,16 (17) 42,160 41,91 (16) 41,910 84,070
17 ZHANG Huiwen LA1 CHN CHN 42,22 (18) 42,220 41,96 (17) 41,960 84,180
18 LI Chenyu 李晨宇 LA1 CHN CHN 42,24 (20) 42,240 42,21 (18) 42,210 84,450
19 JIN Lilan 金丽兰 LA1 CHN CHN 42,23 (19) 42,230 42,39 (19) 42,390 84,620
20 QIAN Bing L? CHN CHN 42,03 (16) 42,030 42,61 (21) 42,610 84,640
21 CHANG Youdan 常又丹 LB2 CHN CHN 42,37 (21) 42,370 42,52 (20) 42,520 84,890
22 YANG Jia 杨佳 LB2 CHN CHN 42,55 (22) 42,550 42,89 (22) 42,890 85,440
23 GUO Na LA1 CHN CHN 42,92 (23) 42,920 42,90 (24) 42,900 85,820
24 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 42,97 (24) 42,970 42,93 (25) 42,930 85,900
25 WANG Wenjia 王文佳 LB2 CHN CHN 43,47 (26) 43,470 42,90 (23) 42,900 86,370
26 ZHANG Guifeng LA2 CHN CHN 43,46 (25) 43,460 43,01 (26) 43,010 86,470
27 SUN Yingyuan 孙英媛 LB2 CHN CHN 43,59 (28) 43,590 43,07 (27) 43,070 86,660
28 WANG Jiaxin LB1 CHN CHN 43,55 (27) 43,550 43,68 (28) 43,680 87,230
29 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LB2 CHN CHN 43,80 (30) 43,800 44,15 (29) 44,150 87,950
30 QU Haoyu LB2 CHN CHN 43,63 (29) 43,630 44,50 (30) 44,500 88,130
31 ZHAO Wei (1996) 赵微 LA2 CHN CHN 44,07 (31) 44,070 44,78 (31) 44,780 88,850
32 CHEN Siyu 陈思羽 LA1 CHN CHN 45,45 (32) 45,450 46,52 (32) 46,520 91,970
WANG Xintong 王昕童 LA1 CHN CHN DNF

Native Language Names