China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛

Harbin (CHN) 2 - 5 January 2020

Allround Women - Group C

Rank Name 500m 1500m 1000m 3000m Total
4 January 2020 4 January 2020 5 January 2020 5 January 2020
1 LIU Yunqi 刘昀琪 LYA CHN CHN 42,97 (2) 42,970 2.10,33 (1) 43,443 1.24,60 (1) 42,300 4.34,45 (1) 45,741 174,454
2 XIN Yuxin 信雨馨 LYA CHN CHN 42,22 (1) 42,220 2.12,46 (3) 44,153 1.25,06 (2) 42,530 4.38,15 (2) 46,358 175,261
3 DU Yuchen L? CHN CHN 43,89 (7) 43,890 2.13,59 (4) 44,530 1.27,45 (4) 43,725 4.42,19 (3) 47,031 179,176
4 LIU Xingchi L? CHN CHN 43,85 (6) 43,850 2.14,52 (5) 44,840 1.27,42 (3) 43,710 4.44,00 (4) 47,333 179,733
5 WANG Mengyuan 王梦缘 L? CHN CHN 43,92 (8) 43,920 2.17,35 (6) 45,783 1.28,16 (6) 44,080 4.48,55 (6) 48,091 181,874
6 DAI Wenjie 戴文洁 L? CHN CHN 42,99 (3) 42,990 2.17,46 (7) 45,820 1.27,61 (5) 43,805 5.01,10 (13) 50,183 182,798
7 TAI Zhien 太智恩 LYA CHN CHN 44,87 (12) 44,870 2.18,19 (8) 46,063 1.29,13 (9) 44,565 4.49,10 (7) 48,183 183,681
8 LI Aijia 李艾珈 LYA CHN CHN 44,53 (9) 44,530 2.19,95 (11) 46,650 1.30,04 (12) 45,020 4.49,25 (8) 48,208 184,408
9 BAI Ruizhu 白芮竹 L? CHN CHN 45,72 (16) 45,720 2.19,91 (10) 46,636 1.31,70 (13) 45,850 4.49,41 (9) 48,235 186,441
10 GAO Shuoying L? CHN CHN 45,41 (15) 45,410 2.20,80 (12) 46,933 1.29,80 (11) 44,900 4.55,66 (10) 49,276 186,519
11 SUN Changhan 孙畅涵 L? CHN CHN 45,01 (13) 45,010 2.19,44 (9) 46,480 1.29,69 (10) 44,845 5.08,42 (17) 51,403 187,738
12 YU Hongzhu 于鸿竹 L? CHN CHN 43,85 (5) 43,850 2.21,88 (13) 47,293 1.33,34 (17) 46,670 5.07,90 (16) 51,316 189,129
13 ZHAO Yitong 赵艺童 L? CHN CHN 45,73 (17) 45,730 2.23,69 (15) 47,896 1.31,93 (14) 45,965 4.57,77 (12) 49,628 189,219
14 WANG Kexin (4) 王可鑫 L? CHN CHN 44,74 (11) 44,740 2.25,22 (17) 48,406 1.31,97 (15) 45,985 5.04,96 (14) 50,826 189,957
15 MA Liya 马丽娅 L? CHN CHN 46,44 (19) 46,440 2.22,95 (14) 47,650 1.33,91 (18) 46,955 4.56,89 (11) 49,481 190,526
16 YU Shihui 于诗惠 LC1 CHN CHN 45,95 (18) 45,950 2.26,38 (18) 48,793 1.34,92 (20) 47,460 5.10,33 (18) 51,721 193,924
17 WU Xiaohan L? CHN CHN 44,62 (10) 44,620 2.29,86 (21) 49,953 1.34,36 (19) 47,180 5.15,80 (20) 52,633 194,386
18 ZHANG Shaohan 张邵涵 L? CHN CHN 59,54 (23) 59,540 2.11,41 (2) 43,803 1.28,66 (8) 44,330 4.44,51 (5) 47,418 195,091
19 LIU Hao (2) 刘好 L? CHN CHN 47,30 (20) 47,300 2.27,97 (19) 49,323 1.37,36 (21) 48,680 5.05,72 (15) 50,953 196,256
20 SHI Menghan 师梦涵 L? CHN CHN 49,16 (21) 49,160 2.31,66 (22) 50,553 1.39,83 (22) 49,915 5.10,92 (19) 51,820 201,448
21 HE Yinuo 何一诺 L? CHN CHN 50,77 (22) 50,770 2.38,14 (23) 52,713 1.43,59 (23) 51,795 5.27,58 (21) 54,596 209,874
XIA Ziqi 夏子淇 LC1 CHN CHN 43,80 (4) 43,800 2.28,94 (20) 49,646 1.28,60 (7) 44,300 137,746
XUN Jinman 寻津漫 L? CHN CHN 45,24 (14) 45,240 2.24,70 (16) 48,233 1.32,86 (16) 46,430 DQ 139,903

Native Language Names