China - National Championships 2020
2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛
Changchun (CHN)
9 - 12 January 2020

Allround Women - Allround
	Name         	      			500m 			3000m 			1500m 			5000m 			Total
	           	      			9 Jan 			9 Jan 			10 Jan 			10 Jan 				
1	Adake, Ahenaer    	阿合娜尔, 阿达克  	LN2	CHN	41,88 	41,880	[11]	4.19,36	43,226	[1]	2.04,78	41,593	[2]	7.30,96	45,096	[1]	171,795
2	Li, Dan (1994)    	李丹 (1994)  	LSA	CHN	40,91 	40,910	[3]	4.22,36	43,726	[3]	2.02,60	40,866	[1]	7.45,30	46,530	[11]	172,032
3	Zhang, Yuanyuan   	张媛媛     	LC2	CHN	41,97 	41,970	[13]	4.19,73	43,288	[2]	2.08,37	42,790	[12]	7.33,30	45,330	[4]	173,378
4	Hao, Jiachen     	郝佳晨     	L30	CHN	40,84 	40,840	[2]	4.28,40	44,733	[11]	2.05,79	41,930	[4]	7.39,65	45,965	[7]	173,468
5	Chen, Aoyu      	陈傲禹     	LC2	CHN	41,11 	41,110	[4]	4.27,41	44,568	[8]	2.05,81	41,936	[5]	7.41,18	46,118	[9]	173,732
6	Zhou, Jiarong    	周佳容     	LC2	CHN	42,40 	42,400	[20]	4.23,36	43,893	[4]	2.06,70	42,233	[7]	7.32,42	45,242	[3]	173,768
7	Huang, Yulin     	黄余琳     	LB2	CHN	41,84 	41,840	[10]	4.26,39	44,398	[7]	2.06,99	42,330	[8]	7.33,95	45,395	[5]	173,963
8	Song, Yang      	宋扬     	LSA	CHN	41,91 	41,910	[12]	4.25,45	44,241	[5]	2.08,54	42,846	[13]	7.35,35	45,535	[6]	174,532
9	Wu, Dan       	吴丹     	LSA	CHN	41,70 	41,700	[9]	4.27,76	44,626	[9]	2.06,18	42,060	[6]	7.43,82	46,382	[10]	174,768
10	Chen, Sijia (2005)  	陈思家 (2005) 	LC2	CHN	42,81 	42,810	[23]	4.25,61	44,268	[6]	2.08,16	42,720	[11]	7.32,11	45,211	[2]	175,009
11	Ma, Yuhan      	马语含     	LA1	CHN	42,16 	42,160	[14]	4.28,39	44,731	[10]	2.09,48	43,160	[17]	7.55,40	47,540	[12]	177,591
12	Cheng, Li      	成丽     	LA2	CHN	40,55 	40,550	[1]	4.36,44	46,073	[16]	2.09,09	43,030	[15]	8.02,55	48,255	[15]	177,908
13	Hong, Chu      	洪楚     	LB1	CHN	43,32 	43,320	[25]	4.30,25	45,041	[12]	2.11,80	43,933	[20]	7.40,77	46,077	[8]	178,371
14	Li, Guangying    	李广莹     	LN1	CHN	41,56 	41,560	[6]	4.37,26	46,210	[18]	2.11,71	43,903	[19]	7.55,73	47,573	[13]	179,246
15	Li, Xiang (2000)   	李想 (2000)  	LN1	CHN	42,55 	42,550	[22]	4.32,87	45,478	[13]	2.08,69	42,896	[14]	8.05,09	48,509	[16]	179,433
16	Yang, Meina     	杨美娜     	LA1	CHN	44,52 	44,520	[28]	4.34,11	45,685	[14]	2.12,30	44,100	[21]	7.58,05	47,805	[14]	182,110
	Xi, Dongxue     	奚冬雪     	LN2	CHN	41,12 	41,120	[5]	4.45,70	47,616	[23]	2.07,67	42,556	[9]	    			131,292
	Ma, Wenjing     	马文静     	LN2	CHN	42,27 	42,270	[19]	4.36,54	46,090	[17]	2.09,37	43,123	[16]	    			131,483
	Gan, Weiping     	甘卫平     	LA2	CHN	41,58 	41,580	[8]	4.46,21	47,701	[24]	2.08,01	42,670	[10]	    			131,951
	Wang, Yan (2000)   	王炎 (2000)  	LN1	CHN	42,21 	42,210	[17]	4.37,91	46,318	[20]	2.11,06	43,686	[18]	    			132,214
	Bao, Sihan      	宝斯晗     	LA1	CHN	42,45 	42,450	[21]	4.37,68	46,280	[19]	2.13,28	44,426	[23]	    			133,156
	Yang, Yue      	杨悦     	LSA	CHN	43,05 	43,050	[24]	4.40,15	46,691	[22]	2.13,28	44,426	[22]	    			134,167
	Han, Tingting (1999) 	韩婷婷 (1999) 	LN1	CHN	42,19 	42,190	[16]	4.48,80	48,133	[27]	2.13,66	44,553	[24]	    			134,876
	Liu, Jusi      	刘菊司     	LB2	CHN	41,58 	41,580	[7]	4.51,99	48,665	[28]	2.17,17	45,723	[26]	    			135,968
	Li, Dongyue     	李东玥     	LN1	CHN	44,96 	44,960	[29]	4.38,82	46,470	[21]	2.15,23	45,076	[25]	    			136,506
	Jin, Wenjing     	金文靓     	LB2	CHN	42,18 	42,180	[15]	4.35,67	45,945	[15]	2.25,15	48,383	[28]	    			136,508
	Li, Jiaxuan     	李佳轩     	LB1	CHN	43,84 	43,840	[26]	4.48,21	48,035	[26]	2.17,41	45,803	[27]	    			137,678
	Jin, Xiuzhen     	金秀真     	LC2	CHN	43,86 	43,860	[27]	4.46,27	47,711	[25]	    			    			91,571
	Chen, Xiangyu    	陈翔宇     	LN1	CHN	42,25 	42,250	[18]	    		DQ	2.05,73	41,910	[3]	    			84,160

Sprint Women - Sprint
	Name         	      			500m 			1000m 			500m 			1000m 			Total
	           	      			11 Jan 			11 Jan 			12 Jan 			12 Jan 				
1	Jin, Jingzhu     	金京珠     	LSA	CHN	38,53 	38,530	[1]	1.19,97	39,985	[4]	38,93 	38,930	[1]	1.17,91	38,955	[1]	156,400
2	Zhao, Xin (1992)   	赵欣 (1992)  	LSA	CHN	39,32 	39,320	[4]	1.18,26	39,130	[1]	39,31 	39,310	[4]	1.18,01	39,005	[2]	156,765
3	Tian, Ruining    	田芮宁     	LN4	CHN	38,90 	38,900	[2]	1.19,33	39,665	[2]	39,15 	39,150	[2]	1.19,83	39,915	[3]	157,630
4	Pei, Chong      	裴冲     	LN4	CHN	38,92 	38,920	[3]	1.20,51	40,255	[6]	39,22 	39,220	[3]	1.21,15	40,575	[6]	158,970
5	Zhan, Xue      	詹雪     	LSA	CHN	39,54 	39,540	[5]	1.19,97	39,985	[5]	39,77 	39,770	[6]	1.21,02	40,510	[5]	159,805
6	Tao, Jiaying     	陶嘉莹     	LSA	CHN	40,68 	40,680	[18]	1.19,69	39,845	[3]	40,75 	40,750	[18]	1.20,27	40,135	[4]	161,410
7	Hai, Tiange     	海天鸽     	LA2	CHN	39,88 	39,880	[8]	1.20,69	40,345	[7]	40,37 	40,370	[12]	1.22,10	41,050	[12]	161,645
8	Qin, Yangyang    	秦阳阳     	LN4	CHN	39,75 	39,750	[7]	1.22,96	41,480	[13]	40,10 	40,100	[8]	1.21,56	40,780	[8]	162,110
9	Bai, Dan       	白丹     	LN4	CHN	40,31 	40,310	[11]	1.22,15	41,075	[10]	39,94 	39,940	[7]	1.21,85	40,925	[9]	162,250
10	Sun, Nan       	孙楠     	LN2	CHN	40,41 	40,410	[13]	1.21,87	40,935	[8]	40,50 	40,500	[13]	1.21,55	40,775	[7]	162,620
11	Zhang, Lina     	张丽娜     	LN3	CHN	39,58 	39,580	[6]	1.23,54	41,770	[17]	39,59 	39,590	[5]	1.24,47	42,235	[26]	163,175
12	Yang, Sining     	杨思凝     	LN1	CHN	40,36 	40,360	[12]	1.22,12	41,060	[9]	40,59 	40,590	[15]	1.23,34	41,670	[16]	163,680
13	Li, Sishan      	李思杉     	LN4	CHN	41,06 	41,060	[23]	1.22,30	41,150	[12]	40,55 	40,550	[14]	1.22,07	41,035	[10]	163,795
14	Li, Na (1993)    	李娜 (1993)  	LSA	CHN	40,55 	40,550	[14]	1.23,45	41,725	[15]	40,82 	40,820	[19]	1.22,08	41,040	[11]	164,135
15	Yang, Jie      	杨杰     	LN2	CHN	40,59 	40,590	[16]	1.22,23	41,115	[11]	41,17 	41,170	[26]	1.22,91	41,455	[14]	164,330
16	Zhang, Xinmiao (2000)	张鑫淼 (2000) 	LA2	CHN	39,98 	39,980	[9]	1.24,94	42,470	[27]	40,24 	40,240	[10]	1.24,26	42,130	[23]	164,820
17	Li, Huawei      	李华伟     	LN2	CHN	40,56 	40,560	[15]	1.24,31	42,155	[23]	40,30 	40,300	[11]	1.24,04	42,020	[22]	165,035
18	Lin, Xue       	林雪     	LN1	CHN	40,12 	40,120	[10]	1.25,87	42,935	[30]	40,24 	40,240	[9]	1.23,62	41,810	[18]	165,105
19	Guan, Hanyue     	关涵月     	LSA	CHN	40,62 	40,620	[17]	1.24,09	42,045	[22]	40,97 	40,970	[21]	1.23,03	41,515	[15]	165,150
20	Sun, Ning      	孙宁     	LC2	CHN	41,16 	41,160	[25]	1.24,04	42,020	[21]	40,86 	40,860	[20]	1.22,82	41,410	[13]	165,450
21	Yin, Haoze (2003)  	尹昊泽 (2003) 	LB1	CHN	41,03 	41,030	[22]	1.23,86	41,930	[19]	40,69 	40,690	[16]	1.23,73	41,865	[20]	165,515
22	Xu, Meng       	徐萌     	LN1	CHN	41,14 	41,140	[24]	1.23,78	41,890	[18]	41,14 	41,140	[23]	1.23,54	41,770	[17]	165,940
23	Wang, Guanyue    	王冠玥     	LN1	CHN	41,37 	41,370	[28]	1.23,94	41,970	[20]	41,19 	41,190	[27]	1.24,29	42,145	[24]	166,675
24	Wang, Wenjia     	王文佳     	LN2	CHN	40,95 	40,950	[20]	1.24,78	42,390	[25]	41,14 	41,140	[23]	1.24,43	42,215	[25]	166,695
25	Li, Guangying    	李广莹     	LN1	CHN	41,77 	41,770	[30]	1.24,54	42,270	[24]	41,16 	41,160	[25]	1.23,73	41,865	[20]	167,065
26	Sun, Xiaohan     	孙小涵     	LA2	CHN	41,54 	41,540	[29]	1.23,53	41,765	[16]	41,83 	41,830	[31]	1.25,37	42,685	[27]	167,820
27	Zhou, Yuting     	周宇婷     	LN1	CHN	42,01 	42,010	[32]	1.25,27	42,635	[28]	41,78 	41,780	[30]	1.23,66	41,830	[19]	168,255
28	Wang, Dantong    	王丹彤     	LB1	CHN	41,83 	41,830	[31]	1.23,39	41,695	[14]	41,76 	41,760	[29]	1.27,03	43,515	[28]	168,800
29	Wang, Jingziqian   	王婧紫仟    	LA1	CHN	41,30 	41,300	[27]	1.26,73	43,365	[33]	41,99 	41,990	[32]	1.27,94	43,970	[30]	170,625
30	Song, Yue (2000)   	宋月 (2000)  	LN1	CHN	42,15 	42,150	[33]	1.24,90	42,450	[26]	42,45 	42,450	[34]	1.27,74	43,870	[29]	170,920
31	Jiang, Xia      	姜霞     	LA1	CHN	42,21 	42,210	[34]	1.25,88	42,940	[31]	41,99 	41,990	[32]	1.28,01	44,005	[31]	171,145
32	Liu, Xinyue     	刘馨悦     	LA2	CHN	40,77 	40,770	[19]	1.26,62	43,310	[32]	40,75 	40,750	[17]	1.35,75	47,875	[32]	172,705
	Li, Chenyu      	李晨宇     	LN3	CHN	40,98 	40,980	[21]	1.25,82	42,910	[29]	41,01 	41,010	[22]	    			124,900
	Han, Tingting (1999) 	韩婷婷 (1999) 	LN1	CHN	42,53 	42,530	[35]	1.32,90	46,450	[34]	    			    			88,980
	Lyu, Jingyao (2000) 	吕镜瑶 (2000) 	LA2	CHN	41,29 	41,290	[26]	    		WDR	41,73 	41,730	[28]	    			83,020

Allround Men - Allround
	Name         	      			500m 			5000m 			1500m 			10000m 			Total
	           	      			9 Jan 			9 Jan 			10 Jan 			10 Jan 				
1	Ning, Zhongyan    	宁忠岩     	MN1	CHN	35,44 	35,440	[1]	6.36,80	39,680	[1]	1.47,31	35,770	[1]	13.59,32	41,966	[3]	152,856
2	Shen, Hanyang    	沈晗扬     	MN2	CHN	37,14 	37,140	[5]	6.42,00	40,200	[3]	1.52,20	37,400	[4]	13.48,15	41,407	[1]	156,147
3	Hanahati, Muhamaiti 	哈那哈提, 木哈买提 	MN1	CHN	38,65 	38,650	[27]	6.40,82	40,082	[2]	1.53,54	37,846	[9]	13.59,80	41,990	[4]	158,568
4	Xuan, Bowen     	宣博文     	MSA	CHN	38,34 	38,340	[23]	6.42,21	40,221	[4]	1.55,54	38,513	[20]	13.50,79	41,539	[2]	158,613
5	Wu, Yu        	吴宇     	MN3	CHN	38,48 	38,480	[25]	6.52,49	41,249	[6]	1.52,09	37,363	[3]	14.17,00	42,850	[6]	159,942
6	Rehati, Baoerjiang  	热哈提, 包尔江  	M30	CHN	38,14 	38,140	[17]	6.55,72	41,572	[9]	1.52,95	37,650	[6]	14.17,00	42,850	[7]	160,212
7	Wang, Shiwei     	王世伟     	MN4	CHN	36,98 	36,980	[3]	6.56,87	41,687	[13]	1.54,06	38,020	[13]	14.30,67	43,533	[10]	160,220
8	Wang, Fanzhi     	王凡志     	MN2	CHN	38,32 	38,320	[22]	6.50,42	41,042	[5]	1.55,91	38,636	[22]	14.14,50	42,725	[5]	160,723
9	Helan, Yeertai    	合兰, 叶尔太   	MA2	CHN	38,18 	38,180	[19]	6.56,86	41,686	[12]	1.54,03	38,010	[12]	14.25,92	43,296	[8]	161,172
10	Gao, Pengfei     	高鹏飞     	MSA	CHN	38,21 	38,210	[20]	6.57,79	41,779	[15]	1.54,24	38,080	[14]	14.27,07	43,353	[9]	161,422
11	Han, Xihao      	韩锡昊     	MN1	CHN	37,41 	37,410	[9]	7.03,05	42,305	[23]	1.55,55	38,516	[21]	14.36,82	43,841	[12]	162,072
12	Zhu, Jiafan (1993)  	朱佳璠 (1993) 	MSA	CHN	38,38 	38,380	[24]	6.56,96	41,696	[14]	1.55,34	38,446	[18]	14.33,68	43,684	[11]	162,206
13	Ma, Xingguang    	马兴光     	MSA	CHN	37,74 	37,740	[12]	6.58,95	41,895	[17]	1.54,66	38,220	[16]	14.54,39	44,719	[14]	162,574
14	Ren, Jiahui     	任佳辉     	MN2	CHN	38,25 	38,250	[21]	6.56,33	41,633	[10]	1.56,13	38,710	[23]	14.51,88	44,594	[13]	163,187
15	Wang, Haotian    	王浩田     	MN3	CHN	37,19 	37,190	[7]	7.14,23	43,423	[29]	1.51,60	37,200	[2]	15.47,50	47,375	[15]	165,188
	Xu, Chenglong    	徐承龙     	MSA	CHN	37,18 	37,180	[6]	6.58,89	41,889	[16]	1.53,72	37,906	[11]	    			116,975
	Yeerken, Teenbuli  	叶尔肯, 特恩布力  	MA1	CHN	37,57 	37,570	[11]	6.59,03	41,903	[18]	1.52,81	37,603	[5]	    			117,076
	Liu, Zehao      	刘泽昊     	MA1	CHN	38,07 	38,070	[16]	6.53,63	41,363	[7]	1.53,57	37,856	[10]	    			117,289
	Chen, Chuang     	陈闯     	MA2	CHN	37,80 	37,800	[14]	7.01,59	42,159	[21]	1.55,40	38,466	[19]	    			118,425
	Yu, Yang (1999)   	于杨 (1999)  	MN2	CHN	37,03 	37,030	[4]	7.21,11	44,111	[30]	1.53,50	37,833	[8]	    			118,974
	Zhou, Bin      	周斌     	MN4	CHN	37,78 	37,780	[13]	7.05,97	42,597	[25]	1.56,98	38,993	[24]	    			119,370
	Zhu, Jiayao     	朱珈瑶     	MSA	CHN	37,97 	37,970	[15]	6.54,63	41,463	[8]	2.00,10	40,033	[30]	    			119,466
	Yu, Jiawei      	于佳伟     	MA2	CHN	38,18 	38,180	[18]	7.11,11	43,111	[28]	1.54,63	38,210	[15]	    			119,501
	Ayitinama, Yerhanati 	阿依提纳马, 叶尔哈那提	M?	CHN	38,62 	38,620	[26]	7.03,61	42,361	[24]	1.57,37	39,123	[25]	    			120,104
	Yu, Zonghai     	于宗海     	MN4	CHN	39,30 	39,300	[30]	7.01,61	42,161	[22]	1.59,15	39,716	[29]	    			121,177
	Wang, Zhengyang   	王正阳     	MB1	CHN	39,12 	39,120	[29]	7.08,50	42,850	[26]	1.57,67	39,223	[26]	    			121,193
	Liu, Pengyu     	刘鹏禹     	MA2	CHN	36,46 	36,460	[2]	7.52,55	47,255	[32]	1.53,34	37,780	[7]	    			121,495
	Zhao, Zhipeng    	赵志鹏     	MN4	CHN	37,48 	37,480	[10]	7.39,65	45,965	[31]	1.55,08	38,360	[17]	    			121,805
	Tong, Jiajun     	童嘉俊     	MA2	CHN	39,33 	39,330	[31]	7.10,08	43,008	[27]	1.58,58	39,526	[28]	    			121,864
	Jiao, Wenjie     	焦文杰     	MC2	CHN	41,11 	41,110	[32]	6.59,03	41,903	[19]	2.03,17	41,056	[32]	    			124,069
	Liu, Xifeng     	刘锡峰     	MB2	CHN	37,31 	37,310	[8]	8.30,46	51,046	[33]	2.00,44	40,146	[31]	    			128,502
	Tuersonghan, Dasituer	吐尔松汗, 达斯吐尔 	MSA	CHN	38,85 	38,850	[28]	6.56,67	41,667	[11]	1.58,27	39,423	[27]	    		WDR	119,940
	Guan, Jiaxin     	管嘉馨     	MN2	CHN	    		WDR	7.00,94	42,094	[20]	    			    			42,094

Sprint Men - Sprint
	Name         	      			500m 			1000m 			500m 			1000m 			Total
	           	      			11 Jan 			11 Jan 			12 Jan 			12 Jan 				
1	Chen, Enxue     	陈恩学     	MN4	CHN	35,80 	35,800	[2]	1.11,45	35,725	[1]	35,92 	35,920	[3]	1.10,55	35,275	[1]	142,720
2	Liu, An (1996)    	刘安 (1996)  	MN4	CHN	35,70 	35,700	[1]	1.12,13	36,065	[6]	35,82 	35,820	[2]	1.12,77	36,385	[10]	143,970
3	Yang, Tao      	杨涛     	MN3	CHN	36,02 	36,020	[3]	1.13,22	36,610	[15]	35,74 	35,740	[1]	1.12,49	36,245	[7]	144,615
4	Wang, Chen (2000)  	王晨 (2000)  	MA2	CHN	36,51 	36,510	[13]	1.12,13	36,065	[7]	36,33 	36,330	[7]	1.12,12	36,060	[4]	144,965
5	Jin, Yanan (1997)  	金亚男 (1997) 	MN3	CHN	36,62 	36,620	[18]	1.11,80	35,900	[5]	36,50 	36,500	[16]	1.12,06	36,030	[3]	145,050
6	Xu, Fu        	徐富     	MSA	CHN	36,60 	36,600	[17]	1.11,72	35,860	[3]	36,44 	36,440	[13]	1.12,91	36,455	[11]	145,355
7	Zhou, Changsen    	周昌森     	MN2	CHN	36,25 	36,250	[4]	1.12,97	36,485	[13]	36,34 	36,340	[8]	1.12,67	36,335	[8]	145,410
8	Alemasi, Kahanbai  	阿勒玛斯, 卡汉拜  	MN3	CHN	37,05 	37,050	[32]	1.11,50	35,750	[2]	36,93 	36,930	[23]	1.11,61	35,805	[2]	145,535
9	Du, Haonan      	都浩楠     	MN2	CHN	36,50 	36,500	[12]	1.12,82	36,410	[11]	36,37 	36,370	[10]	1.12,73	36,365	[9]	145,645
10	Liu, Pengyu     	刘鹏禹     	MA2	CHN	36,35 	36,350	[6]	1.12,75	36,375	[10]	36,57 	36,570	[17]	1.13,00	36,500	[13]	145,795
11	Lian, Ziwen     	廉子文     	MN2	CHN	36,78 	36,780	[24]	1.11,73	35,865	[4]	37,17 	37,170	[31]	1.12,22	36,110	[5]	145,925
12	Yang, Fan (1996)   	杨帆 (1996)  	MN4	CHN	36,71 	36,710	[22]	1.12,57	36,285	[8]	37,24 	37,240	[33]	1.12,35	36,175	[6]	146,410
13	Zhang, Chuang (1996) 	张闯 (1996)  	MN4	CHN	36,87 	36,870	[27]	1.12,94	36,470	[12]	37,01 	37,010	[25]	1.13,39	36,695	[14]	147,045
14	Li, Tianlong     	李添龙     	MA1	CHN	36,36 	36,360	[7]	1.14,68	37,340	[26]	36,45 	36,450	[15]	1.14,07	37,035	[19]	147,185
15	Zhang, Hongqiang   	张宏强     	MN4	CHN	36,76 	36,760	[23]	1.13,78	36,890	[17]	37,14 	37,140	[30]	1.13,55	36,775	[16]	147,565
16	Zhang, Junzhi    	张钧智     	MN2	CHN	36,50 	36,500	[11]	1.14,71	37,355	[27]	36,30 	36,300	[6]	1.15,00	37,500	[27]	147,655
17	Zhao, Zhipeng    	赵志鹏     	MN4	CHN	36,97 	36,970	[30]	1.13,65	36,825	[16]	37,11 	37,110	[28]	1.13,54	36,770	[15]	147,675
18	Yue, Yuan      	岳源     	MN2	CHN	37,00 	37,000	[31]	1.14,24	37,120	[21]	36,36 	36,360	[9]	1.14,79	37,395	[23]	147,875
19	Han, Lei       	韩雷     	MSA	CHN	36,64 	36,640	[20]	1.14,13	37,065	[20]	36,77 	36,770	[22]	1.14,91	37,455	[25]	147,930
20	Yang, Yang (2000)  	杨阳 (2000)  	MA2	CHN	36,62 	36,620	[18]	1.14,55	37,275	[23]	36,76 	36,760	[21]	1.14,71	37,355	[21]	148,010
21	Mao, Tianze     	毛天泽     	MN1	CHN	37,39 	37,390	[38]	1.13,84	36,920	[18]	37,40 	37,400	[35]	1.12,99	36,495	[12]	148,205
22	Rong, Hao      	荣浩     	MA1	CHN	36,81 	36,810	[26]	1.14,76	37,380	[28]	37,05 	37,050	[26]	1.14,25	37,125	[20]	148,365
23	Tian, Yu       	田宇     	MSA	CHN	36,93 	36,930	[29]	1.14,68	37,340	[25]	36,94 	36,940	[24]	1.14,80	37,400	[24]	148,610
24	Sui, Xiaolong    	隋晓龙     	MN1	CHN	36,90 	36,900	[28]	1.14,93	37,465	[30]	37,13 	37,130	[29]	1.15,07	37,535	[28]	149,030
25	Zhu, Zhaoyu     	朱炤瑜     	MN1	CHN	37,19 	37,190	[35]	1.14,66	37,330	[24]	37,42 	37,420	[37]	1.14,72	37,360	[22]	149,300
26	Gao, Yanfei     	高艳飞     	MN4	CHN	36,71 	36,710	[21]	1.16,74	38,370	[34]	36,26 	36,260	[5]	1.16,10	38,050	[30]	149,390
27	Cheng, Peng     	程鹏     	MA2	CHN	37,80 	37,800	[40]	1.14,48	37,240	[22]	37,52 	37,520	[38]	1.13,92	36,960	[17]	149,520
28	Li, Haolun      	李昊伦     	MN2	CHN	36,56 	36,560	[15]	1.18,74	39,370	[39]	36,45 	36,450	[14]	1.14,94	37,470	[26]	149,850
29	Zhang, Yanpeng    	张艳鹏     	MB1	CHN	36,79 	36,790	[25]	1.17,16	38,580	[36]	36,65 	36,650	[19]	1.15,74	37,870	[29]	149,890
30	Chen, Sixing     	陈思行     	MSA	CHN	37,22 	37,220	[36]	1.14,89	37,445	[29]	37,20 	37,200	[32]	1.16,33	38,165	[31]	150,030
31	Wang, Senze     	王森泽     	MN3	CHN	37,17 	37,170	[34]	1.17,04	38,520	[35]	36,70 	36,700	[20]	1.16,39	38,195	[32]	150,585
32	Sun, Zixun      	孙子逊     	MN2	CHN	37,12 	37,120	[33]	1.15,78	37,890	[31]	37,31 	37,310	[34]	1.17,02	38,510	[34]	150,830
33	Zhao, Lei (1999)   	赵雷 (1999)  	MN1	CHN	36,39 	36,390	[9]	1.17,59	38,795	[37]	36,39 	36,390	[11]	1.18,85	39,425	[36]	151,000
34	Ma, Bin (2002)    	马彬 (2002)  	MB2	CHN	37,58 	37,580	[39]	1.16,15	38,075	[32]	37,42 	37,420	[36]	1.16,87	38,435	[33]	151,510
35	Liu, Xifeng     	刘锡峰     	MB2	CHN	37,37 	37,370	[37]	1.16,46	38,230	[33]	37,05 	37,050	[27]	1.18,02	39,010	[35]	151,660
36	Hou, Kaibo      	侯凯博     	MA2	CHN	36,54 	36,540	[14]	1.20,28	40,140	[40]	36,41 	36,410	[12]	1.22,66	41,330	[37]	154,420
37	Wang, Rui (1999)   	王锐 (1999)  	MN1	CHN	36,26 	36,260	[5]	1.13,98	36,990	[19]	56,59 	56,590	[39]	1.13,96	36,980	[18]	166,820
	Wang, Xuanjun    	王宣钧     	MN4	CHN	36,59 	36,590	[16]	1.13,08	36,540	[14]	36,63 	36,630	[18]	    			109,760
	Xu, Yutong      	徐钰童     	MSA	CHN	36,38 	36,380	[8]	1.18,08	39,040	[38]	36,07 	36,070	[4]	    			111,490
	Li, Xuefeng     	李雪峰     	MSA	CHN	36,43 	36,430	[10]	1.12,61	36,305	[9]	    			    			72,735

      

Native Language Names