National Cup 2
Changchun (CHN)
29 - 30 October 2011

2 x 500m Ladies
	Name         	      			500m 			500m 			Total
	           	      			29 Oct 			29 Oct 				
1	Yu, Jing       	于静     	LSA	CHN	38,37 	38,370	[1]	38,07 	38,070	[1]	76,440
2	Jin, Peiyu      	      	LSA	CHN	39,14 	39,140	[3]	38,69 	38,690	[2]	77,830
3	Zhang, Shuang (1986) 	      	LSA	CHN	39,13 	39,130	[2]	38,91 	38,910	[3]	78,040
4	Zhang, Hong     	张虹     	LSA	CHN	39,35 	39,350	[4]	39,27 	39,270	[6]	78,620
5	Li, Yan (1989)    	      	LN3	CHN	39,69 	39,690	[6]	39,18 	39,180	[4]	78,870
6	Qi, Shuai      	      	LSA	CHN	39,65 	39,650	[5]	39,25 	39,250	[5]	78,900
7	Li, Dan (1987)    	      	LSA	CHN	39,96 	39,960	[7]	39,59 	39,590	[7]	79,550
8	Zhang, Yue (1995)  	      	LB1	CHN	40,54 	40,540	[10]	40,23 	40,230	[8]	80,770
9	Lin, Meihui     	      	LA2	CHN	40,57 	40,570	[11]	40,38 	40,380	[9]	80,950
10	Zhang, Lu (1988)   	      	LN4	CHN	40,78 	40,780	[13]	40,43 	40,430	[10]	81,210
11	Li, Xue (1990)    	      	LN2	CHN	40,83 	40,830	[14]	40,44 	40,440	[11]	81,270
12	Sun, Hui       	      	LN3	CHN	40,97 	40,970	[19]	40,45 	40,450	[12]	81,420
13	Xu, Ke        	      	LA2	CHN	41,01 	41,010	[21]	40,56 	40,560	[14]	81,570
14	Wang, Mengying    	      	LN4	CHN	41,11 	41,110	[24]	40,47 	40,470	[13]	81,580
15	An, Shanna      	安杉娜     	LN3	CHN	41,07 	41,070	[22]	40,69 	40,690	[15]	81,760
16	Sha, Yuning     	沙宇宁     	LB2	CHN	40,88 	40,880	[16]	40,91 	40,910	[19]	81,790
17	Gong, Jing      	      	LN4	CHN	41,10 	41,100	[23]	40,79 	40,790	[17]	81,890
18	Ning, Wenhui     	      	LA1	CHN	41,20 	41,200	[28]	40,70 	40,700	[16]	81,900
19	Tang, Wen      	      	LB1	CHN	41,11 	41,110	[24]	40,86 	40,860	[18]	81,970
20	Jia, Hao       	      	LN3	CHN	41,18 	41,180	[26]	40,92 	40,920	[20]	82,100
21	Tian, Yu       	      	LC2	CHN	41,31 	41,310	[30]	41,13 	41,130	[23]	82,440
22	Wang, Fei (1988)   	      	LN4	CHN	41,47 	41,470	[34]	41,06 	41,060	[21]	82,530
23	Shao, Shiyi     	      	LB1	CHN	41,32 	41,320	[31]	41,23 	41,230	[25]	82,550
24	Fu, Yuan       	      	LC2	CHN	41,50 	41,500	[35]	41,09 	41,090	[22]	82,590
25	Li, Jing       	      	LA2	CHN	41,46 	41,460	[33]	41,16 	41,160	[24]	82,620
26	Xu, Le        	      	LA1	CHN	41,23 	41,230	[29]	41,52 	41,520	[26]	82,750
27	Liu, Yanan      	      	LN1	CHN	41,91 	41,910	[39]	41,59 	41,590	[27]	83,500
28	Li, Na (1993)    	李娜 (1993)  	LA2	CHN	41,89 	41,890	[38]	41,65 	41,650	[28]	83,540
29	Zhang, Xin (1990)  	张鑫 (1990)  	LN3	CHN	41,93 	41,930	[40]	41,66 	41,660	[29]	83,590
30	Shi, Xiaoxuan    	石晓璇     	LC2	CHN	41,77 	41,770	[36]	42,00 	42,000	[33]	83,770
31	Han, Mei       	韩梅     	LC1	CHN	42,19 	42,190	[44]	41,88 	41,880	[30]	84,070
32	Wang, Jian      	      	LC1	CHN	42,17 	42,170	[43]	41,98 	41,980	[32]	84,150
33	Han, Miao      	韩苗     	LB1	CHN	42,23 	42,230	[45]	42,10 	42,100	[35]	84,330
34	Wu, Shuangshuang   	吴双双     	LB1	CHN	42,40 	42,400	[47]	41,97 	41,970	[31]	84,370
35	Wang, Kaiying    	王锴莹     	LB2	CHN	42,16 	42,160	[42]	42,26 	42,260	[37]	84,420
36	Qu, Yi        	曲艺     	LA1	CHN	42,46 	42,460	[48]	42,02 	42,020	[34]	84,480
37	Zhang, Shengnan   	      	LA2	CHN	42,36 	42,360	[46]	42,26 	42,260	[37]	84,620
38	Guo, Yashi      	      	LB1	CHN	42,60 	42,600	[49]	42,16 	42,160	[36]	84,760
39	Wang, Tianqi     	      	LA1	CHN	42,74 	42,740	[54]	42,43 	42,430	[39]	85,170
39	Zhang, Lina     	张丽娜     	LC1	CHN	42,62 	42,620	[50]	42,55 	42,550	[43]	85,170
41	Bai, Dan       	白丹     	LC2	CHN	42,82 	42,820	[57]	42,45 	42,450	[40]	85,270
42	Qin, Yangyang    	秦阳阳     	LC2	CHN	42,77 	42,770	[55]	42,52 	42,520	[41]	85,290
43	Li, He (1996)    	      	LC2	CHN	42,72 	42,720	[53]	42,66 	42,660	[44]	85,380
44	Jin, Lilan      	金丽兰     	LC1	CHN	42,87 	42,870	[60]	42,54 	42,540	[42]	85,410
45	Guan, Hanyue     	关涵月     	LB1	CHN	42,79 	42,790	[56]	42,78 	42,780	[46]	85,570
46	Ru, Shasha      	      	LN4	CHN	42,90 	42,900	[61]	42,80 	42,800	[47]	85,700
47	Sun, Bo (1)     	      	L?	CHN	43,15 	43,150	[63]	42,70 	42,700	[45]	85,850
48	Ma, Linlin      	      	LSA	CHN	42,84 	42,840	[58]	43,05 	43,050	[49]	85,890
49	Liu, Ying      	刘莹     	LA2	CHN	43,27 	43,270	[64]	43,12 	43,120	[50]	86,390
50	Wang, Danming    	      	LC2	CHN	43,50 	43,500	[67]	43,02 	43,020	[48]	86,520
51	Huang, Shanshan   	      	L?	CHN	43,62 	43,620	[71]	43,28 	43,280	[52]	86,900
52	Li, Shuang (1997)  	李爽 (1997)  	LC1	CHN	43,59 	43,590	[70]	43,50 	43,500	[53]	87,090
53	Zhang, Linwan    	      	LA1	CHN	43,54 	43,540	[68]	43,56 	43,560	[55]	87,100
54	Zhou, Jiao      	      	L?	CHN	44,09 	44,090	[76]	43,14 	43,140	[51]	87,230
55	Tian, Ruining    	田芮宁     	LC2	CHN	43,65 	43,650	[72]	43,68 	43,680	[56]	87,330
56	Li, Yeying      	      	LC2	CHN	43,83 	43,830	[73]	43,93 	43,930	[58]	87,760
57	Han, Tingting (3)  	      	L?	CHN	44,28 	44,280	[77]	43,51 	43,510	[54]	87,790
58	Luan, Xue      	      	LB1	CHN	43,95 	43,950	[74]	43,93 	43,930	[58]	87,880
59	Han, Fang      	      	LN4	CHN	44,08 	44,080	[75]	44,07 	44,070	[60]	88,150
60	Wang, Yingying    	王莹莹     	L?	CHN	44,45 	44,450	[80]	44,30 	44,300	[63]	88,750
60	Zhou, Yangxu     	      	L?	CHN	44,32 	44,320	[78]	44,43 	44,430	[65]	88,750
62	Zhang, Guifeng    	      	LC2	CHN	44,86 	44,860	[86]	43,90 	43,900	[57]	88,760
63	Li, Shuyue      	      	L?	CHN	44,80 	44,800	[84]	44,18 	44,180	[61]	88,980
64	Wang, Jinfeng    	      	L?	CHN	44,60 	44,600	[82]	44,40 	44,400	[64]	89,000
65	Yang, Meiqi     	      	LC2	CHN	44,40 	44,400	[79]	44,66 	44,660	[67]	89,060
66	Pei, Chong      	裴冲     	LC2	CHN	44,93 	44,930	[88]	44,24 	44,240	[62]	89,170
67	Jin, Xin (1994)   	      	LA1	CHN	44,82 	44,820	[85]	44,65 	44,650	[66]	89,470
68	Wu, Jingying     	      	L?	CHN	44,77 	44,770	[83]	45,04 	45,040	[70]	89,810
69	Fu, Tianyu      	      	L?	CHN	45,12 	45,120	[89]	44,88 	44,880	[69]	90,000
70	Ji, Siyu       	      	L?	CHN	45,73 	45,730	[92]	44,84 	44,840	[68]	90,570
71	Wang, Ping      	      	LB2	CHN	45,57 	45,570	[91]	45,17 	45,170	[71]	90,740
72	Han, Na       	      	L?	CHN	45,32 	45,320	[90]	45,54 	45,540	[72]	90,860
73	Lin, Jiaying     	      	LC2	CHN	46,09 	46,090	[96]	45,79 	45,790	[73]	91,880
74	Guo, Rui       	      	LC2	CHN	45,91 	45,910	[94]	46,04 	46,040	[75]	91,950
75	Sun, Kexin      	      	LB1	CHN	46,35 	46,350	[97]	45,82 	45,820	[74]	92,170
76	Yu, Hao (1995)    	      	LB2	CHN	45,99 	45,990	[95]	46,52 	46,520	[76]	92,510
77	Wang, Xintong    	王昕童     	LC1	CHN	45,81 	45,810	[93]	47,11 	47,110	[81]	92,920
78	Zhang, Yongdi    	      	LC2	CHN	46,77 	46,770	[98]	46,69 	46,690	[78]	93,460
79	Feng, Xue      	      	LSA	CHN	47,03 	47,030	[100]	47,06 	47,060	[80]	94,090
80	Bai, Yujia      	      	L?	CHN	47,42 	47,420	[102]	46,81 	46,810	[79]	94,230
81	Bi, Hongxue     	      	L?	CHN	47,11 	47,110	[101]	47,21 	47,210	[83]	94,320
82	Meng, Duo      	      	LB1	CHN	47,87 	47,870	[103]	47,17 	47,170	[82]	95,040
83	Chang, Xin      	      	LC1	CHN	48,87 	48,870	[104]	46,66 	46,660	[77]	95,530
84	Tang, Yuanyuan    	      	LC2	CHN	48,97 	48,970	[105]	49,46 	49,460	[85]	98,430
	Dong, Feifei     	      	LSA	CHN	40,13 	40,130	[8]	    			40,130
	Liu, Jing      	刘晶     	LN3	CHN	40,43 	40,430	[9]	    			40,430
	Liu, Yichi      	      	LN3	CHN	40,62 	40,620	[12]	    			40,620
	Li, Haiyang     	      	LN4	CHN	40,86 	40,860	[15]	    			40,860
	Chang, Chao     	      	LA2	CHN	40,90 	40,900	[17]	    			40,900
	Wang, Jianlu     	      	LA1	CHN	40,94 	40,940	[18]	    			40,940
	Fu, Chunyan     	      	LN3	CHN	40,99 	40,990	[20]	    			40,990
	Zhao, Xin (1992)   	赵欣 (1992)  	LA2	CHN	41,19 	41,190	[27]	    			41,190
	Liang, Dan      	      	LSA	CHN	41,39 	41,390	[32]	    			41,390
	Liu, Feitong     	      	LA2	CHN	41,87 	41,870	[37]	    			41,870
	Hao, Jiachen     	郝佳晨     	LN3	CHN	41,97 	41,970	[41]	    			41,970
	Wang, Xu       	      	LB1	CHN	42,63 	42,630	[51]	    			42,630
	Shang, Nan      	      	L?	CHN	42,71 	42,710	[52]	    			42,710
	Wu, Dan       	吴丹     	LA1	CHN	42,86 	42,860	[59]	    			42,860
	Zhang, Wenjuan    	张文娟     	LB1	CHN	43,11 	43,110	[62]	    			43,110
	Zhao, Qingxin    	      	LB1	CHN	43,35 	43,350	[65]	    			43,350
	Guo, Na       	      	LC1	CHN	43,38 	43,380	[66]	    			43,380
	Qiao, Meiling    	      	LC2	CHN	43,57 	43,570	[69]	    			43,570
	Zhang, Han (1)    	      	L?	CHN	44,55 	44,550	[81]	    			44,550
	Zhang, Jingxin    	      	L?	CHN	44,91 	44,910	[87]	    			44,910
	Zhang, Huiwen    	      	LC1	CHN	46,97 	46,970	[99]	    			46,970
	Duan, Xiaoyu     	      	LC2	CHN	49,57 	49,570	[106]	    			49,570
	Wang, Yaqi      	      	L?	CHN	    		DQ	48,46 	48,460	[84]	48,460

2 x 500m Men
	Name         	      			500m 			500m 			Total
	           	      			30 Oct 			30 Oct 				
1	Guo, Qiang      	      	MSA	CHN	36,15 	36,150	[1]	36,39 	36,390	[3]	72,540
2	Yu, Fengtong     	      	MSA	CHN	36,30 	36,300	[2]	36,44 	36,440	[5]	72,740
3	Sun, Haoran     	      	MN1	CHN	36,44 	36,440	[3]	36,32 	36,320	[1]	72,760
4	Chen, Zengqiang   	      	MN4	CHN	36,56 	36,560	[5]	36,37 	36,370	[2]	72,930
5	An, Weijiang     	      	MSA	CHN	36,68 	36,680	[8]	36,42 	36,420	[4]	73,100
6	Xie, Jiaxuan     	谢嘉轩     	MB2	CHN	36,58 	36,580	[6]	36,54 	36,540	[6]	73,120
7	Wang, Rongda     	      	MSA	CHN	36,52 	36,520	[4]	36,74 	36,740	[9]	73,260
8	Liu, Peng      	刘鹏     	MB1	CHN	36,71 	36,710	[9]	36,78 	36,780	[10]	73,490
9	Tian, Yu       	田宇     	MA1	CHN	36,91 	36,910	[14]	36,71 	36,710	[8]	73,620
10	Dong, Xinlei     	      	MN2	CHN	36,72 	36,720	[10]	36,95 	36,950	[15]	73,670
11	Jin, Xingyang    	      	MN1	CHN	36,85 	36,850	[12]	36,84 	36,840	[11]	73,690
12	Bai, Qiuming     	白秋明     	MB2	CHN	37,02 	37,020	[16]	36,68 	36,680	[7]	73,700
13	Nan, Minghao     	      	MSA	CHN	36,81 	36,810	[11]	36,98 	36,980	[16]	73,790
14	Wang, Chaoyu     	      	MA2	CHN	36,93 	36,930	[15]	36,88 	36,880	[12]	73,810
15	Wang, Wei (1994)   	      	MB2	CHN	36,87 	36,870	[13]	37,16 	37,160	[21]	74,030
16	Wei, Xing      	      	MSA	CHN	37,16 	37,160	[18]	36,92 	36,920	[13]	74,080
17	Tang, Xiaoming    	      	MSA	CHN	37,22 	37,220	[24]	36,94 	36,940	[14]	74,160
18	Li, Guannan     	      	M30	CHN	37,20 	37,200	[22]	37,12 	37,120	[19]	74,320
19	Huang, Yongtao    	黄永涛     	MB1	CHN	37,20 	37,200	[22]	37,13 	37,130	[20]	74,330
20	Yang, Qi       	      	MN3	CHN	37,19 	37,190	[20]	37,26 	37,260	[24]	74,450
21	Li, Jiacheng     	      	MN2	CHN	37,46 	37,460	[33]	37,03 	37,030	[17]	74,490
22	Liu, An (1996)    	刘安 (1996)  	MC2	CHN	37,41 	37,410	[29]	37,09 	37,090	[18]	74,500
23	Zhang, Yuxin     	张玉鑫     	MA1	CHN	37,31 	37,310	[26]	37,23 	37,230	[23]	74,540
24	Liu, Siyang     	      	MA2	CHN	37,29 	37,290	[25]	37,30 	37,300	[25]	74,590
25	Cong, Bochen     	丛搏辰     	MA2	CHN	37,39 	37,390	[28]	37,30 	37,300	[25]	74,690
26	Zhang, Xin (1991)  	张鑫 (1991)  	MN1	CHN	37,33 	37,330	[27]	37,42 	37,420	[29]	74,750
27	Hu, Bo        	      	MB2	CHN	37,45 	37,450	[31]	37,38 	37,380	[28]	74,830
28	Hu, Zhiqiang (1992) 	      	MA2	CHN	37,43 	37,430	[30]	37,44 	37,440	[30]	74,870
29	Guo, Haoyu      	      	MN1	CHN	37,71 	37,710	[42]	37,20 	37,200	[22]	74,910
30	Wang, Chen (1985)  	      	MSA	CHN	37,57 	37,570	[38]	37,36 	37,360	[27]	74,930
31	Jiang, Lei      	      	MN3	CHN	37,19 	37,190	[20]	37,78 	37,780	[39]	74,970
32	Yan, Chao      	      	MSA	CHN	37,45 	37,450	[31]	37,65 	37,650	[35]	75,100
33	Xu, Haoyang (1997)  	徐皓洋 (1997) 	MC2	CHN	37,53 	37,530	[36]	37,61 	37,610	[33]	75,140
34	Wang, Shuohan    	      	MC2	CHN	37,56 	37,560	[37]	37,59 	37,590	[32]	75,150
35	Zhao, Kefei     	      	MA2	CHN	37,50 	37,500	[35]	37,72 	37,720	[37]	75,220
36	Zhao, Honghan    	      	MA2	CHN	37,70 	37,700	[41]	37,64 	37,640	[34]	75,340
37	Zhao, Zhenbao    	      	MA2	CHN	37,85 	37,850	[47]	37,55 	37,550	[31]	75,400
38	Liu, An (1992)    	刘安 (1992)  	MA2	CHN	37,72 	37,720	[43]	37,79 	37,790	[40]	75,510
39	Yang, Ming      	      	MN4	CHN	37,88 	37,880	[48]	37,81 	37,810	[43]	75,690
40	Diao, Muling     	      	MSA	CHN	37,94 	37,940	[51]	37,77 	37,770	[38]	75,710
41	Chen, Shengyu    	      	MN4	CHN	37,90 	37,900	[49]	37,90 	37,900	[44]	75,800
42	Li, Haolong     	      	MA2	CHN	38,04 	38,040	[54]	37,79 	37,790	[40]	75,830
43	Zhang, Shuo (1992)  	      	MA2	CHN	37,99 	37,990	[52]	37,90 	37,900	[44]	75,890
44	Zhang, Zhe      	      	MB2	CHN	38,11 	38,110	[55]	37,79 	37,790	[40]	75,900
45	Jin, Xin (1983)   	      	MSA	CHN	37,77 	37,770	[45]	38,14 	38,140	[50]	75,910
45	Zhao, Hanxiao    	赵含笑     	MB1	CHN	38,25 	38,250	[60]	37,66 	37,660	[36]	75,910
47	Cheng, Shisong    	      	MA2	CHN	38,19 	38,190	[57]	37,95 	37,950	[46]	76,140
48	Li, Yang (1996)   	      	MB1	CHN	38,14 	38,140	[56]	38,01 	38,010	[47]	76,150
49	Qu, Jinbang     	      	M?	CHN	38,23 	38,230	[59]	38,09 	38,090	[49]	76,320
50	Liu, Menglin     	刘孟琳     	MB2	CHN	38,21 	38,210	[58]	38,22 	38,220	[51]	76,430
51	Yu, Haiyang     	      	M?	CHN	38,50 	38,500	[67]	38,07 	38,070	[48]	76,570
52	Liu, Hao (1993)   	      	MA1	CHN	38,39 	38,390	[64]	38,36 	38,360	[53]	76,750
53	Sun, Guilong     	      	M?	CHN	38,54 	38,540	[70]	38,30 	38,300	[52]	76,840
54	Na, Jianfei     	      	MB1	CHN	38,54 	38,540	[70]	38,46 	38,460	[55]	77,000
54	Chen, Jiahong    	      	MC1	CHN	38,63 	38,630	[74]	38,37 	38,370	[54]	77,000
56	Hao, Duo       	      	M?	CHN	38,49 	38,490	[66]	38,58 	38,580	[60]	77,070
57	Li, He        	      	MA1	CHN	38,68 	38,680	[78]	38,49 	38,490	[57]	77,170
58	Sun, Xuefeng     	孙雪峰     	MC1	CHN	38,72 	38,720	[80]	38,51 	38,510	[58]	77,230
59	Zhu, Jiafan (1993)  	朱佳璠 (1993) 	MA2	CHN	38,68 	38,680	[78]	38,57 	38,570	[59]	77,250
59	Dong, Liyang     	      	MC2	CHN	38,51 	38,510	[69]	38,74 	38,740	[67]	77,250
61	Wei, Ao       	      	MA1	CHN	38,65 	38,650	[75]	38,66 	38,660	[61]	77,310
62	Liu, Yan (1992)   	      	MA2	CHN	38,65 	38,650	[75]	38,69 	38,690	[63]	77,340
63	Zhang, Haiming    	      	MA2	CHN	38,66 	38,660	[77]	38,72 	38,720	[65]	77,380
64	Liu, Lai       	      	MB2	CHN	38,98 	38,980	[90]	38,47 	38,470	[56]	77,450
65	Zhao, Xin (1995)   	      	M?	CHN	38,87 	38,870	[87]	38,70 	38,700	[64]	77,570
66	Lyu, Zixin      	吕滋新     	MB1	CHN	38,91 	38,910	[89]	38,79 	38,790	[68]	77,700
67	Jin, Bocheng     	      	MN2	CHN	39,05 	39,050	[93]	38,73 	38,730	[66]	77,780
67	Meng, Fanrong    	      	M?	CHN	38,86 	38,860	[86]	38,92 	38,920	[72]	77,780
69	Ma, Chao (1991)   	      	MN2	CHN	38,82 	38,820	[83]	39,00 	39,000	[74]	77,820
70	Sun, Ze       	      	M?	CHN	39,15 	39,150	[96]	38,68 	38,680	[62]	77,830
71	Sui, Yi       	      	M?	CHN	39,05 	39,050	[93]	38,88 	38,880	[70]	77,930
72	Zhang, Jinglong   	      	MSA	CHN	39,16 	39,160	[97]	38,87 	38,870	[69]	78,030
72	Cui, Wei       	      	MB2	CHN	38,82 	38,820	[83]	39,21 	39,210	[83]	78,030
74	Zhang, Chaoqi    	      	MA2	CHN	39,02 	39,020	[91]	39,06 	39,060	[76]	78,080
75	Li, Lishi      	      	MN1	CHN	38,72 	38,720	[80]	39,37 	39,370	[93]	78,090
76	Yu, Yuan       	      	MA2	CHN	38,89 	38,890	[88]	39,22 	39,220	[84]	78,110
77	Talabuhan, Rehanbai 	塔拉ᐳ汗, 热汗拜  	MN2	CHN	39,16 	39,160	[97]	38,96 	38,960	[73]	78,120
78	Yan, Jiawei     	闫佳伟     	M?	CHN	39,25 	39,250	[101]	38,88 	38,880	[70]	78,130
79	Chen, Shengnan    	陈胜男     	M?	CHN	39,21 	39,210	[100]	39,07 	39,070	[77]	78,280
80	Yang, Mengran    	杨梦然     	MC1	CHN	39,33 	39,330	[106]	39,00 	39,000	[74]	78,330
81	Zhang, Hantao    	      	M?	CHN	39,32 	39,320	[105]	39,08 	39,080	[78]	78,400
82	Yang, Tao      	杨涛     	MC1	CHN	39,26 	39,260	[102]	39,19 	39,190	[81]	78,450
83	Guo, Qiling     	      	MC2	CHN	39,18 	39,180	[99]	39,34 	39,340	[89]	78,520
84	Chi, Hao       	      	M?	CHN	39,43 	39,430	[109]	39,12 	39,120	[80]	78,550
85	Wang, Xiaoqi     	      	MC2	CHN	39,12 	39,120	[95]	39,55 	39,550	[101]	78,670
86	Li, Xin (1994)    	      	M?	CHN	39,37 	39,370	[107]	39,34 	39,340	[89]	78,710
87	Qi, Aonan      	      	MC2	CHN	39,64 	39,640	[114]	39,11 	39,110	[79]	78,750
88	Yang, Yongyi     	      	MC2	CHN	39,41 	39,410	[108]	39,36 	39,360	[92]	78,770
89	Liu, Yunfei     	      	MC2	CHN	39,80 	39,800	[118]	39,20 	39,200	[82]	79,000
90	Feng, Zhu      	      	M?	CHN	39,75 	39,750	[117]	39,30 	39,300	[87]	79,050
91	Jin, Hongliang    	      	MB2	CHN	39,80 	39,800	[118]	39,27 	39,270	[86]	79,070
92	Ji, Dapeng      	      	MA2	CHN	39,89 	39,890	[121]	39,24 	39,240	[85]	79,130
93	Hu, Liang      	      	MB1	CHN	39,89 	39,890	[121]	39,32 	39,320	[88]	79,210
94	Liu, Chuanpu     	      	M?	CHN	39,81 	39,810	[120]	39,45 	39,450	[98]	79,260
95	Zheng, Tianlong   	郑添隆     	MC2	CHN	39,91 	39,910	[123]	39,39 	39,390	[94]	79,300
96	Wang, Xin (1994)   	      	MB2	CHN	39,58 	39,580	[111]	39,74 	39,740	[104]	79,320
97	Wang, Jiaxiang    	      	MC2	CHN	39,93 	39,930	[125]	39,42 	39,420	[96]	79,350
98	Yang, Yuhang     	      	M?	CHN	39,57 	39,570	[110]	39,89 	39,890	[108]	79,460
99	Li, Yinzuo      	      	M?	CHN	39,96 	39,960	[127]	39,58 	39,580	[102]	79,540
100	Xiong, Zupei     	      	M?	CHN	40,18 	40,180	[132]	39,47 	39,470	[99]	79,650
101	Lin, Di       	      	MN4	CHN	39,74 	39,740	[116]	39,95 	39,950	[109]	79,690
102	Zhang, Hongda    	      	M?	CHN	39,98 	39,980	[128]	39,78 	39,780	[105]	79,760
103	Dang, Xitong     	      	M?	CHN	40,00 	40,000	[129]	39,80 	39,800	[106]	79,800
104	Chen, Jian      	      	MC1	CHN	39,60 	39,600	[112]	40,22 	40,220	[117]	79,820
105	Wang, Jinzhu     	      	MC1	CHN	40,32 	40,320	[135]	39,54 	39,540	[100]	79,860
106	Wang, Xuanjun    	王宣钧     	MC2	CHN	40,17 	40,170	[131]	39,82 	39,820	[107]	79,990
107	Chen, Yanzhi     	      	MC2	CHN	39,91 	39,910	[123]	40,33 	40,330	[120]	80,240
108	Hou, Zhanyu     	      	M?	CHN	40,21 	40,210	[133]	40,08 	40,080	[113]	80,290
108	Liu, Tianyu (1996)  	      	MC2	CHN	40,30 	40,300	[134]	39,99 	39,990	[110]	80,290
110	Wang, Peili     	      	MC2	CHN	40,32 	40,320	[135]	39,99 	39,990	[110]	80,310
111	Lyu, Renjie     	      	MC2	CHN	39,94 	39,940	[126]	40,42 	40,420	[123]	80,360
112	Chen, Sixing     	陈思行     	MB1	CHN	40,34 	40,340	[137]	40,03 	40,030	[112]	80,370
113	Fu, Jiaxing     	      	MC2	CHN	40,99 	40,990	[156]	39,39 	39,390	[94]	80,380
114	Zhao, Liang     	      	MB2	CHN	40,37 	40,370	[138]	40,12 	40,120	[115]	80,490
115	Tang, Yuhang     	      	MC1	CHN	40,11 	40,110	[130]	40,42 	40,420	[123]	80,530
116	Fan, Xudong     	      	MC1	CHN	40,46 	40,460	[141]	40,08 	40,080	[113]	80,540
117	Liu, Xiaoliang    	      	M?	CHN	40,59 	40,590	[143]	40,14 	40,140	[116]	80,730
118	Wu, Shang      	      	M?	CHN	41,22 	41,220	[160]	39,63 	39,630	[103]	80,850
119	Yan, Naihan     	闫乃晗     	MYA	CHN	40,60 	40,600	[144]	40,35 	40,350	[121]	80,950
120	Xu, Yutong      	徐钰童     	MB2	CHN	40,74 	40,740	[148]	40,24 	40,240	[118]	80,980
121	Wang, Bo (1995)   	      	MB2	CHN	40,41 	40,410	[139]	40,58 	40,580	[127]	80,990
121	Li, Bing (1997)   	      	MC1	CHN	40,45 	40,450	[140]	40,54 	40,540	[126]	80,990
123	Ma, Yongning     	      	MC1	CHN	40,66 	40,660	[145]	40,36 	40,360	[122]	81,020
124	Xu, Chenglong    	徐承龙     	MB1	CHN	40,78 	40,780	[150]	40,26 	40,260	[119]	81,040
125	Xuan, Bowen     	宣博文     	MB2	CHN	40,54 	40,540	[142]	40,71 	40,710	[131]	81,250
126	Wang, Xiang     	王项     	MC1	CHN	40,89 	40,890	[154]	40,42 	40,420	[123]	81,310
127	Zhao, Chunlai    	      	M?	CHN	40,74 	40,740	[148]	40,61 	40,610	[129]	81,350
128	Li, Chaofan     	      	MC2	CHN	40,71 	40,710	[147]	40,85 	40,850	[135]	81,560
129	Tian, Jiafeng    	      	M?	CHN	40,87 	40,870	[153]	40,71 	40,710	[131]	81,580
130	Zhao, Guowei     	      	MC1	CHN	40,84 	40,840	[151]	40,76 	40,760	[133]	81,600
131	Wang, Hongjian    	      	M?	CHN	40,84 	40,840	[151]	40,87 	40,870	[136]	81,710
132	Zhao, Hongqian    	      	M?	CHN	41,13 	41,130	[159]	40,59 	40,590	[128]	81,720
133	Wang, Yuxuan (1)   	王宇轩 (1)   	M?	CHN	40,93 	40,930	[155]	40,82 	40,820	[134]	81,750
134	Gao, Dafeng     	      	MN2	CHN	41,02 	41,020	[157]	40,97 	40,970	[138]	81,990
135	Li, Bing (1992)   	      	MA2	CHN	41,50 	41,500	[164]	40,67 	40,670	[130]	82,170
136	Zhou, Yujia     	      	MC2	CHN	41,25 	41,250	[161]	41,09 	41,090	[140]	82,340
137	Tuersonghan, Dasituer	吐尔松汗, 达斯吐尔 	MB2	CHN	41,27 	41,270	[162]	41,24 	41,240	[141]	82,510
138	Wang, Han (1)    	王涵 (1)   	M?	CHN	41,52 	41,520	[165]	41,05 	41,050	[139]	82,570
139	Wang, Kaiyu     	      	M?	CHN	41,68 	41,680	[167]	41,42 	41,420	[143]	83,100
140	Lyu, Wenbo      	      	MA1	CHN	41,85 	41,850	[168]	41,30 	41,300	[142]	83,150
141	Li, Jiaao      	      	M?	CHN	42,12 	42,120	[172]	41,71 	41,710	[144]	83,830
142	Wu, Yu        	吴宇     	MC1	CHN	42,09 	42,090	[171]	41,77 	41,770	[145]	83,860
143	Shi, Pengfei     	      	MC2	CHN	42,24 	42,240	[174]	42,37 	42,370	[147]	84,610
144	Li, Songfeng     	      	M?	CHN	42,17 	42,170	[173]	42,46 	42,460	[149]	84,630
145	Ma, Yu        	      	M?	CHN	42,59 	42,590	[177]	42,06 	42,060	[146]	84,650
146	Liu, Xinquan     	      	M?	CHN	42,00 	42,000	[170]	42,73 	42,730	[152]	84,730
147	Huo, Yucong     	      	MB2	CHN	42,25 	42,250	[175]	42,54 	42,540	[150]	84,790
148	Xi, Xiaojiang    	      	M?	CHN	42,35 	42,350	[176]	42,59 	42,590	[151]	84,940
149	Liu, Jianan     	刘嘉男     	MB1	CHN	42,88 	42,880	[180]	42,39 	42,390	[148]	85,270
150	Yu, Yang (1)     	      	M?	CHN	42,98 	42,980	[181]	42,83 	42,830	[153]	85,810
151	Wang, Zhaoxiang   	      	M?	CHN	43,47 	43,470	[183]	43,02 	43,020	[154]	86,490
152	Liu, Jialiang (1)  	      	M?	CHN	43,70 	43,700	[184]	44,01 	44,010	[156]	87,710
153	Tan, Chang      	      	MC1	CHN	44,12 	44,120	[185]	43,65 	43,650	[155]	87,770
154	Zhao, Zhipeng    	赵志鹏     	MC2	CHN	44,43 	44,430	[187]	44,68 	44,680	[157]	89,110
155	Chen, Dong      	      	M?	CHN	44,12 	44,120	[185]	45,27 	45,270	[158]	89,390
156	Zhang, Jiajian    	      	M?	CHN	41,63 	41,630	[166]	55,05 	55,050	[159]	96,680
	Li, Bailin      	李佰林     	MA2	CHN	36,64 	36,640	[7]	    			36,640
	Zhang, Hongliang   	      	MN1	CHN	37,03 	37,030	[17]	    			37,030
	Yang, Fan (1996)   	杨帆 (1996)  	MC2	CHN	37,17 	37,170	[19]	    			37,170
	Xiong, Zheng     	      	MSA	CHN	37,48 	37,480	[34]	    			37,480
	Li, Xuefeng     	李雪峰     	MB2	CHN	37,64 	37,640	[39]	    			37,640
	Cheng, Yue      	      	MSA	CHN	37,65 	37,650	[40]	    			37,650
	Guan, Yu       	      	MN2	CHN	37,76 	37,760	[44]	    			37,760
	Lin, Haotian     	      	MA1	CHN	37,77 	37,770	[45]	    			37,770
	Tian, Guojun     	      	MN3	CHN	37,90 	37,900	[49]	    			37,900
	Zhang, Chengrui   	张城瑞     	MC2	CHN	38,01 	38,010	[53]	    			38,010
	Zhang, Chuang (1996) 	张闯 (1996)  	MC2	CHN	38,25 	38,250	[60]	    			38,250
	Zheng, Ronghao    	      	MA2	CHN	38,29 	38,290	[62]	    			38,290
	Feng, Jingnan    	      	MN4	CHN	38,38 	38,380	[63]	    			38,380
	Zhang, Wenming    	      	MA2	CHN	38,40 	38,400	[65]	    			38,400
	Ren, Zhenhua     	      	MN4	CHN	38,50 	38,500	[67]	    			38,500
	Zhou, Yuqing     	      	MN3	CHN	38,56 	38,560	[72]	    			38,560
	Sun, Xin       	孙鑫     	MC1	CHN	38,61 	38,610	[73]	    			38,610
	Song, Xingyu     	      	MN3	CHN	38,74 	38,740	[82]	    			38,740
	Liu, Yiming (1995)  	刘一鸣 (1995) 	MB2	CHN	38,83 	38,830	[85]	    			38,830
	Ding, Siyang     	丁思杨     	MA2	CHN	39,04 	39,040	[92]	    			39,040
	Liu, Jia (1994)   	      	M?	CHN	39,28 	39,280	[103]	    			39,280
	Tian, Xinlong    	      	MB1	CHN	39,31 	39,310	[104]	    			39,310
	Gao, Tingyu     	高亭宇     	MC1	CHN	39,63 	39,630	[113]	    			39,630
	Xu, Peng (1994)   	      	MB2	CHN	39,64 	39,640	[114]	    			39,640
	Lu, Sizhi      	      	M?	CHN	40,69 	40,690	[146]	    			40,690
	Zhang, Peng (1)   	      	M?	CHN	41,04 	41,040	[158]	    			41,040
	Liu, Ziping     	      	M?	CHN	41,29 	41,290	[163]	    			41,290
	Zhang, Tianyu    	      	M?	CHN	41,94 	41,940	[169]	    			41,940
	Bao, Deming     	      	MC1	CHN	42,82 	42,820	[178]	    			42,820
	Zhang, Jianmin    	张建民     	MC1	CHN	42,86 	42,860	[179]	    			42,860
	Zhang, Jinming    	      	MA1	CHN	    		DNF	39,44 	39,440	[97]	39,440
	Bao, Di       	      	MA1	CHN	    		DQ	40,94 	40,940	[137]	40,940
	Wumubieti, Adalihan 	      	M?	CHN	43,15 	43,150	[182]	    		DNF	43,150
	Wang, Lusen     	      	M?	CHN	    		DQ	39,34 	39,340	[89]	39,340

      

Native Language Names