China - Youth Championships 2013

Changchun (CHN) 26 - 27 January 2013 Source: sskating.com

1000m Ladies - Group A 26 January 2013

Rank Name Country Time
1 LIN Xue 林雪 LYA CHN CHN 1.23,33 PR SB
2 HE Linyi LYA CHN CHN 1.26,07 PR SB
3 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LYA CHN CHN 1.26,31 PR SB
4 LYU Bing 吕冰 LYA CHN CHN 1.26,57 PR SB
5 FENG Ziye LYA CHN CHN 1.26,65 PR SB
6 QIAN Bing L? CHN CHN 1.26,96
7 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 1.27,24 PR SB
8 YANG Jie 杨杰 LC1 CHN CHN 1.27,87
9 ZHAO Shuang 赵双 LYA CHN CHN 1.27,94 PR SB
10 MIN Kexin LYA CHN CHN 1.28,22 PR SB
11 LI Guangying 李广莹 LYA CHN CHN 1.28,83 PR SB
12 XI Dongxue 奚冬雪 LC1 CHN CHN 1.29,31 PR SB
13 XU Xinxin LC1 CHN CHN 1.29,68
14 YANG Xiaohui LYA CHN CHN 1.30,16 PR SB
15 TONG Xin LYA CHN CHN 1.30,20 PR SB
16 LAI Jiahui LC1 CHN CHN 1.30,60 PR SB
17 TANG Yanlin LYA CHN CHN 1.30,79 PR SB
18 XIN Junxian LC1 CHN CHN 1.30,84 PR SB
19 ZHAO Xin (1998) LC1 CHN CHN 1.31,22 PR SB
20 YANG Jia 杨佳 LC1 CHN CHN 1.31,30 PR SB
21 WANG Wenjia 王文佳 LC1 CHN CHN 1.31,32 PR SB
22 SHAO Bingbing LYA CHN CHN 1.31,38 PR SB
23 CHANG Youdan 常又丹 LC1 CHN CHN 1.32,12 PR SB
24 AI Di LC1 CHN CHN 1.32,15
25 LI Bingbing 李冰冰 LYA CHN CHN 1.32,26 PR SB
26 YANG Sining 杨思凝 LYA CHN CHN 1.32,59 PR SB
27 WANG Lulin 王璐琳 LYA CHN CHN 1.32,86 PR SB
28 LUO Jing L? CHN CHN 1.32,97 PR SB
29 LIU Jiayan L? CHN CHN 1.33,29 PR SB
30 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LC1 CHN CHN 1.33,54 PR SB
31 CHEN Jiabao LC1 CHN CHN 1.34,81 PR SB
32 XIAO Wei LYA CHN CHN 1.35,20 PR SB
33 LYU Xiaoya LC1 CHN CHN 1.35,95 PR SB
34 LI Hongyu (1999) LC1 CHN CHN 1.35,97 PR SB
35 LI Yue (1999) LYA CHN CHN 1.36,03 PR SB
36 LONG Hongrong LYA CHN CHN 1.36,39 PR SB
37 WANG Guanyue 王冠玥 LYA CHN CHN 1.36,56 PR SB
38 MA Mingwei L? CHN CHN 1.36,93 PR SB
39 WU Yueting 武越婷 LYA CHN CHN 1.37,11 PR SB
40 ZHOU Bing L? CHN CHN 1.38,26 PR SB
41 YIN Xing LC1 CHN CHN 1.38,86 PR SB
42 TIAN Jingling L? CHN CHN 1.39,98 PR SB
43 ZHANG Yue (1999) 张悦 LYA CHN CHN 1.40,26 PR SB
44 WANG Yan (1999) LYA CHN CHN 1.40,70 PR SB
45 SHAO Xinyu LYA CHN CHN 1.56,71 PR SB
46 YU Xiaoyan LYA CHN CHN 1.57,99 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names