China - Youth Championships 2013

Changchun (CHN) 26 - 27 January 2013 Source: sskating.com

500m Ladies - Group A 27 January 2013

Rank Name Country Time
1 LIN Xue 林雪 LYA CHN CHN 41,28
2 HE Linyi LYA CHN CHN 41,93 PR SB
3 LYU Bing 吕冰 LYA CHN CHN 42,42 PR SB
4 LI Guangying 李广莹 LYA CHN CHN 42,71 PR SB
5 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LYA CHN CHN 42,80
6 FENG Ziye LYA CHN CHN 43,27 PR SB
7 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 43,30 PR SB
8 ZHAO Shuang 赵双 LYA CHN CHN 43,32 PR SB
9 QIAN Bing L? CHN CHN 43,39
10 MIN Kexin LYA CHN CHN 43,55 PR SB
11 YANG Jia 杨佳 LC1 CHN CHN 43,56 PR SB
12 YANG Jie 杨杰 LC1 CHN CHN 43,67
13 YANG Xiaohui LYA CHN CHN 43,77
14 SHAO Bingbing LYA CHN CHN 43,82
15 XU Xinxin LC1 CHN CHN 43,93 PR SB
16 WANG Wenjia 王文佳 LC1 CHN CHN 44,18 PR SB
17 XI Dongxue 奚冬雪 LC1 CHN CHN 44,63 PR SB
18 TANG Yanlin LYA CHN CHN 44,85
19 LAI Jiahui LC1 CHN CHN 45,08 PR SB
19 XIAO Wei LYA CHN CHN 45,08
21 AI Di LC1 CHN CHN 45,17
22 YANG Sining 杨思凝 LYA CHN CHN 45,20 PR SB
23 WANG Lulin 王璐琳 LYA CHN CHN 45,27 PR SB
24 TONG Xin LYA CHN CHN 45,56
25 CHANG Youdan 常又丹 LC1 CHN CHN 45,75 PR SB
26 XIN Junxian LC1 CHN CHN 45,78 PR SB
27 LI Yue (1999) LYA CHN CHN 45,85 PR SB
28 ZHAO Xin (1998) LC1 CHN CHN 46,02 PR SB
29 LI Bingbing 李冰冰 LYA CHN CHN 46,17 PR SB
30 WANG Guanyue 王冠玥 LYA CHN CHN 46,63
31 CHEN Jiabao LC1 CHN CHN 46,64
32 LUO Jing L? CHN CHN 46,66 PR SB
33 LONG Hongrong LYA CHN CHN 46,88 PR SB
34 LI Hongyu (1999) LC1 CHN CHN 46,94
35 LIU Jiayan L? CHN CHN 47,32
36 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LC1 CHN CHN 47,41
37 ZHOU Bing L? CHN CHN 47,80
38 YIN Xing LC1 CHN CHN 47,85
39 MA Mingwei L? CHN CHN 48,04 PR SB
40 ZHANG Yue (1999) 张悦 LYA CHN CHN 48,28 PR SB
41 LYU Xiaoya LC1 CHN CHN 48,45
42 WANG Yan (1999) LYA CHN CHN 48,47
43 WU Yueting 武越婷 LYA CHN CHN 48,90 PR SB
44 TIAN Jingling L? CHN CHN 49,36 PR SB
45 SHAO Xinyu LYA CHN CHN 52,50 PR SB
46 YU Xiaoyan LYA CHN CHN 56,56 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names