National Cup 6

Shenyang (CHN) 2 - 3 March 2013 Source: skating.sport.org.cn

5000m Men 2 March 2013

Rank Name Country Time
1 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MN4 CHN CHN 6.55,45
2 TIAN Guojun MN4 CHN CHN 6.57,45
3 Rehanbai TALABUHAN 热汗拜 塔拉ᐳ汗 MN3 CHN CHN 6.59,63
4 ZHANG Wenming MN1 CHN CHN 7.00,12
5 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MA1 CHN CHN 7.04,05 PR SB
6 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MN1 CHN CHN 7.04,80
7 FENG Jingnan MSA CHN CHN 7.06,09
8 XU Chenglong 徐承龙 MB2 CHN CHN 7.07,51 PR SB
9 SONG Xingyu MN4 CHN CHN 7.08,13
10 GUAN Yu MN3 CHN CHN 7.09,30
11 LI Ye M30 CHN CHN 7.13,66 PR SB
12 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MA1 CHN CHN 7.15,10 PR SB
13 LYU Renjie MB1 CHN CHN 7.17,82
14 YANG Tao 杨涛 MC2 CHN CHN 7.19,40
15 WEI Ao MA2 CHN CHN 7.20,08
16 GUO Zhiwen 国志文 MN2 CHN CHN 7.20,57
17 ZHOU Bin 周斌 MB1 CHN CHN 7.21,73 PR SB
18 LYU Bo MB2 CHN CHN 7.22,71
19 WANG Qiang MN4 CHN CHN 7.23,94
20 WANG Xuanjun 王宣钧 MB1 CHN CHN 7.23,95 PR SB
21 DING Siyang 丁思杨 MN1 CHN CHN 7.24,29 SB
22 LIU Yan (1992) MN1 CHN CHN 7.24,37 SB
23 XUAN Bowen 宣博文 MA1 CHN CHN 7.24,86 PR SB
24 XIONG Zheng MSA CHN CHN 7.25,46 SB
25 YANG Mengran 杨梦然 MC2 CHN CHN 7.27,52
26 GUO Qiling MB1 CHN CHN 7.27,58
27 JI Dapeng MN1 CHN CHN 7.28,49
28 WANG Chuance MB2 CHN CHN 7.28,66
29 XU Yanzhe 徐延哲 MC2 CHN CHN 7.30,17 PR SB
30 YU Yunchao 于云超 MN2 CHN CHN 7.30,28
31 BAO Di MA2 CHN CHN 7.31,37
32 GUO Haoyu MN2 CHN CHN 7.32,67 SB
33 SHI Wen MC1 CHN CHN 7.34,29 PR SB
34 ZHENG Chunbo MN3 CHN CHN 7.35,36
35 GAO Pengfei 高鹏飞 MA1 CHN CHN 7.35,75 PR SB
36 Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MB2 CHN CHN 7.35,98
37 LIU Siyang MN1 CHN CHN 7.37,10 SB
38 WANG Jiaxiang MB1 CHN CHN 7.37,84 SB
39 ZHAO Zhenbao MN1 CHN CHN 7.38,07
40 QI Baipeng 齐柏彭 MC1 CHN CHN 7.38,41
41 SUN Kai (1) M? CHN CHN 7.38,60 PR SB
42 ZHANG Jinming MA2 CHN CHN 7.38,67
43 ZHANG Wei (1996) MB2 CHN CHN 7.38,95 PR SB
44 WANG Xiaoqi MB1 CHN CHN 7.41,14
45 CUI Wei MA1 CHN CHN 7.41,30
46 WANG Zhentian 王震天 MB1 CHN CHN 7.41,36 PR SB
47 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MB1 CHN CHN 7.42,97
48 LIU An (1992) 刘安 MN1 CHN CHN 7.43,92
49 LI He MA2 CHN CHN 7.45,89
50 KAKEMUJIANG Paheerdong MC2 CHN CHN 7.46,49 PR SB
51 MA Yongxin MB1 CHN CHN 7.46,95 PR SB
52 SHI Zhenyong M? CHN CHN 7.46,96
53 FENG Lanyu MC1 CHN CHN 7.47,12 PR SB
54 ZHAO Yi (1) M? CHN CHN 7.48,63 PR SB
55 LIU Tianyu (1996) MB1 CHN CHN 7.48,84
56 JIN Yanan (1997) 金亚男 MC2 CHN CHN 7.49,53 PR SB
57 HUO Yuanlin M? CHN CHN 7.50,36 PR SB
58 ZHANG Honglei MB1 CHN CHN 7.51,00 PR SB
59 ZHANG Jianmin 张建民 MC2 CHN CHN 7.51,72 PR SB
60 FENG Chao MC2 CHN CHN 7.51,98
61 LIU Shaoying 刘少英 MC2 CHN CHN 7.52,56 PR SB
62 REN Jiahui 任佳辉 MC1 CHN CHN 7.53,77 PR SB
63 CHEN Sixing 陈思行 MB2 CHN CHN 7.53,99
64 ZHAO Hongqian M? CHN CHN 7.55,26 SB
65 ZHAO Hanxiao 赵含笑 MB2 CHN CHN 7.56,42
66 LIU Dahe M? CHN CHN 7.57,72
67 LU Wei M? CHN CHN 7.58,12
68 ZHANG Peng (1) M? CHN CHN 7.58,67
69 WANG Yuxuan (1) 王宇轩 M? CHN CHN 8.01,01 PR SB
70 DONG Liyang MB1 CHN CHN 8.06,97
71 BAO Deming MC2 CHN CHN 8.11,16
72 XU Peng (1994) MA1 CHN CHN 8.12,33
73 TIAN Yu 田宇 MA2 CHN CHN 8.20,44 SB
74 CHEN Jiahong MC2 CHN CHN 8.20,48
75 LU Yuanhang MC1 CHN CHN 8.24,76
76 SUI Liguo MB1 CHN CHN 8.27,74
DQ ZHANG Yun M? CHN CHN DQ
DQ SUI Tianyi 隋天衣 MC1 CHN CHN DQ
DQ SUN Jiahao MB2 CHN CHN DQ
DQ WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MC2 CHN CHN DQ
DQ FAN Xudong MC2 CHN CHN DQ
DQ WANG Senze 王森泽 MC2 CHN CHN DQ
WDR ZHANG Jiajian M? CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names