18th China Sports Lottery Masters Competition

Wangqing (CHN) 29 - 30 January 2013 Source: sskating.com

500m Men 29 January 2013

Rank Name Country Time
1 CUI Xiongquan M? CHN CHN 43,96 PR SB
2 LI Chao MYC CHN CHN 46,88 PR SB
3 JIN Qingshan M? CHN CHN 47,58 PR SB
4 QUAN Chunzhu M? CHN CHN 49,07 SB
5 LI Jifeng M? CHN CHN 49,14 PR SB
6 JIN Zhenxiu M? CHN CHN 49,32 SB
7 XU Zhongfu M? CHN CHN 49,58 PR SB
8 JIN Changzhu M? CHN CHN 50,01 PR SB
9 JIN Zhu M? CHN CHN 50,30 SB
10 QIAO Haitao M? CHN CHN 50,66 PR SB
11 PU Zhexi M? CHN CHN 50,70 PR SB
12 XUAN Zhengnan M? CHN CHN 50,89 SB
13 YU Bo (1) M? CHN CHN 51,78 PR SB
14 JIANG Zhehao M? CHN CHN 52,11 SB
15 LI Longzhu M? CHN CHN 53,30 PR SB
16 CUI Taiyi M? CHN CHN 53,48 SB
17 WANG Ze M? CHN CHN 54,95 PR SB
18 LI Wanji M? CHN CHN 55,26 SB
19 YANG Changhui M? CHN CHN 55,66 PR SB
20 LI Zhude M? CHN CHN 55,90 PR SB
21 CHEN Rishan M? CHN CHN 56,79 SB
22 LYU Shugen M? CHN CHN 56,87 PR SB
23 XU Yuanzhe M? CHN CHN 56,90 SB
24 XU Zhongshi M? CHN CHN 57,41 SB
25 MA Chengguo M? CHN CHN 57,60 PR SB
26 JIN Taihe M? CHN CHN 57,74 PR SB
27 WEN Xiangzhe M? CHN CHN 58,04 SB
28 ZHENG Bingzhu M? CHN CHN 58,24 PR SB
29 JIANG Zhenglun M? CHN CHN 58,67 SB
30 QUAN Xianbin M? CHN CHN 58,86 PR SB
31 QU Tongyi M? CHN CHN 59,49 PR SB
32 PU Xiongbiao M? CHN CHN 59,65 PR SB
33 LI Dongxun M? CHN CHN 1.00,29 PR SB
34 CHI Yongtai M? CHN CHN 1.01,07 PR SB
35 ZHANG Siqi M? CHN CHN 1.01,59 PR SB
36 LIN Donghu M? CHN CHN 1.01,77 PR SB
37 YANG Jun M? CHN CHN 1.01,80 PR SB
38 LIN Yonglu M? CHN CHN 1.01,95 PR SB
39 SONG Shuozhu M? CHN CHN 1.02,00 PR SB
40 JIN Changfan M? CHN CHN 1.02,16 SB
41 HOU Shizhang M? CHN CHN 1.02,29 PR SB
42 LI Dongquan M? CHN CHN 1.03,23 SB
43 WANG Bingzhi M? CHN CHN 1.03,73 PR SB
44 JIN Longzhen M? CHN CHN 1.04,17 PR SB
45 GAO Minghuan M? CHN CHN 1.04,29 PR SB
46 GUI Qingye M? CHN CHN 1.04,30 PR SB
47 LIU Jianwei M? CHN CHN 1.05,85 PR SB
48 REN Honggen M? CHN CHN 1.07,59 PR SB
49 JIN Guoquan M? CHN CHN 1.08,04 PR SB
50 CUI Dongyan M? CHN CHN 1.08,24 PR SB
51 WANG Yongjie (1) M? CHN CHN 1.08,64 PR SB
52 ZHAO Renhuan M? CHN CHN 1.08,85 PR SB
53 LIU Mingyou M? CHN CHN 1.09,95 PR SB
54 SHEN Zhehu M? CHN CHN 1.10,66 PR SB
55 CAI Kuiyuan M? CHN CHN 1.11,66 PR SB
56 CUI Yongri M? CHN CHN 1.11,76 PR SB
57 LIAN Douri M? CHN CHN 1.11,92 SB
58 GAO Hong M? CHN CHN 1.12,09 PR SB
59 ZHU Huibin M? CHN CHN 1.12,85 PR SB
60 SUN Jingran M? CHN CHN 1.13,69 PR SB
61 LI Lijun M? CHN CHN 1.16,00 PR SB
62 WANG Shenglu M? CHN CHN 1.19,45 PR SB
63 LI Zhe M? CHN CHN 1.20,62 PR SB
64 YUAN Changhua M? CHN CHN 1.21,49 PR SB
65 HOU Yuesheng M? CHN CHN 1.25,32 PR SB
66 PU Zhezhu M? CHN CHN 1.25,48 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names