National Cup 2

Harbin (CHN) 2 - 3 November 2013 Source: www.sskating.com

5000m Men 2 November 2013

Rank Name Country Time
1 XU Peng (1991) 徐朋 MN3 CHN CHN 6.53,52 SB
2 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 6.53,56
3 Rehanbai TALABUHAN 热汗拜 塔拉ᐳ汗 MN4 CHN CHN 6.55,06
4 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MN2 CHN CHN 6.55,48
5 ZHANG Haiming MN2 CHN CHN 6.56,52 SB
6 YANG Fan (1996) 杨帆 MB2 CHN CHN 6.57,22 SB
7 SONG Xingyu MSA CHN CHN 6.57,99 SB
8 YANG Zhendong 杨振东 MA1 CHN CHN 7.02,84 SB
9 WEI Ao MN1 CHN CHN 7.04,95 SB
10 XU Chenglong 徐承龙 MA1 CHN CHN 7.06,01 PR SB
11 LIN Haotian MN1 CHN CHN 7.06,60
12 GUO Zhiwen 国志文 MN3 CHN CHN 7.06,80 SB
13 YANG Tao 杨涛 MB1 CHN CHN 7.07,07 PR SB
14 DING Siyang 丁思杨 MN2 CHN CHN 7.07,95 PR SB
15 SUN Xin 孙鑫 MB1 CHN CHN 7.07,99 SB
16 ZHANG Chengrui 张城瑞 MB2 CHN CHN 7.08,10 PR SB
17 HU Zhiqiang (1992) MN2 CHN CHN 7.08,17 SB
18 WANG Xiaoqi MB2 CHN CHN 7.08,29 PR SB
19 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MB2 CHN CHN 7.08,52 PR SB
20 ZHOU Yuqing MSA CHN CHN 7.08,80
21 WANG Qiang MSA CHN CHN 7.09,21 SB
22 REN Zhenhua MSA CHN CHN 7.10,63
23 GUO Qiling MB2 CHN CHN 7.11,43 PR SB
24 XIONG Zheng MSA CHN CHN 7.11,57 SB
25 ZHOU Bin 周斌 MB2 CHN CHN 7.12,18
26 WANG Xuanjun 王宣钧 MB2 CHN CHN 7.12,87 PR SB
27 XUAN Bowen 宣博文 MA2 CHN CHN 7.12,88 PR SB
28 LYU Renjie MB2 CHN CHN 7.13,26 SB
29 JI Dapeng MN2 CHN CHN 7.13,60 SB
30 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MA2 CHN CHN 7.13,67 PR SB
31 WU Yu 吴宇 MB1 CHN CHN 7.15,53 PR SB
32 LI Ye M30 CHN CHN 7.15,98 SB
33 WANG Chuance MA1 CHN CHN 7.16,05 PR SB
34 FAN Xudong MB1 CHN CHN 7.17,08 PR SB
35 WANG Xufeng M? CHN CHN 7.17,91
36 ZHAO Liang MA2 CHN CHN 7.18,12 SB
37 WANG Shiwei 王世伟 MB2 CHN CHN 7.18,92 PR SB
38 ZHAO Zhenbao MN2 CHN CHN 7.20,41 PR SB
39 XU Yanzhe 徐延哲 MB1 CHN CHN 7.20,67 PR SB
40 YANG Mengran 杨梦然 MB1 CHN CHN 7.20,74 SB
41 CHEN Sixing 陈思行 MA1 CHN CHN 7.20,93 PR SB
42 Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MA1 CHN CHN 7.20,94 PR SB
43 ZHAO Hongqian M? CHN CHN 7.21,39
44 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MB1 CHN CHN 7.21,98 PR SB
45 ZHENG Tianlong 郑添隆 MB2 CHN CHN 7.22,36 PR SB
46 LIU Tianyu (1996) MB2 CHN CHN 7.22,63 PR SB
47 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MA2 CHN CHN 7.23,65
48 ZHAO Xubo MA1 CHN CHN 7.23,67 PR SB
49 ZHANG Jinming MN1 CHN CHN 7.24,76 SB
50 FENG Chao MB1 CHN CHN 7.25,32 PR SB
51 GAO Pengfei 高鹏飞 MA2 CHN CHN 7.29,00 PR SB
52 ZHANG Wei (1996) MA1 CHN CHN 7.29,22 PR SB
53 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MB2 CHN CHN 7.29,29 PR SB
54 QI Baipeng 齐柏彭 MC2 CHN CHN 7.30,15 PR SB
55 YU Yunchao 于云超 MN3 CHN CHN 7.30,31 SB
56 ZHAO Yi (1) M? CHN CHN 7.31,64 PR SB
57 WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MB1 CHN CHN 7.32,65 PR SB
58 LIU Menglin 刘孟琳 MA2 CHN CHN 7.34,96 SB
59 LIU Jiyong M? CHN CHN 7.35,18 PR SB
60 SUI Tianyi 隋天衣 MC2 CHN CHN 7.35,90 PR SB
61 LU Wei M? CHN CHN 7.36,06
62 FENG Lanyu MC2 CHN CHN 7.36,25 PR SB
63 ZHOU Yuxiao M? CHN CHN 7.36,39
64 HU Jialiang MA1 CHN CHN 7.37,14 PR SB
65 CUI Wenfeng MC2 CHN CHN 7.37,58 PR SB
66 ZHANG Hongqiang 张宏强 MB2 CHN CHN 7.38,12 PR SB
67 KAKEMUJIANG Paheerdong MB1 CHN CHN 7.38,59 PR SB
68 TIAN Xinlong MA1 CHN CHN 7.38,83 SB
69 YU Haixiang M? CHN CHN 7.39,49 PR SB
70 MA Yongxin MB2 CHN CHN 7.40,48 PR SB
71 ZHANG Jianmin 张建民 MB1 CHN CHN 7.41,65 PR SB
72 CUI Wei MA2 CHN CHN 7.42,65 SB
73 WANG Zhentian 王震天 MB2 CHN CHN 7.43,55 SB
74 SUN Kai (1) M? CHN CHN 7.43,93 SB
75 LIU Ziping M? CHN CHN 7.44,27 PR SB
76 WANG Hongyu M? CHN CHN 7.44,72 SB
77 SHAN Lianyong 单连勇 M? CHN CHN 7.45,38
78 WANG Bin MA1 CHN CHN 7.45,45 PR SB
79 YANG Yongyi MB2 CHN CHN 7.46,74 SB
80 YANG Xu MA1 CHN CHN 7.46,76 PR SB
81 YU Zonghai 于宗海 MB2 CHN CHN 7.47,15 PR SB
82 YAN Naihan 闫乃晗 MC2 CHN CHN 7.47,81 PR SB
83 SUN Jiahao MA1 CHN CHN 7.53,90 PR SB
84 LIU Jianan 刘嘉男 MA1 CHN CHN 7.55,17 PR SB
85 HONG Quanhao M? CHN CHN 7.56,89 PR SB
86 BAO Deming MB1 CHN CHN 7.59,46
87 ZHANG Zhicheng (1995) MA2 CHN CHN 8.00,93 PR SB
88 YIN Jiaqi 尹佳奇 MB1 CHN CHN 8.02,52 PR SB
89 JIN Shunri 金顺日 MC2 CHN CHN 8.03,49 SB
90 XU Peng (1994) MA2 CHN CHN 8.03,88 SB
91 GAO Hongliang 高洪亮 MC2 CHN CHN 8.07,49 SB
92 LIU Jialiang (1) M? CHN CHN 8.09,98 SB
93 LI Bing (1997) MB1 CHN CHN 8.30,80 SB
DQ FENG Jianlong MN1 CHN CHN DQ
DQ LIU Yang (3) 刘洋 M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names