China - Junior Championships 2014

Harbin (CHN) 10 - 11 January 2014 Source: www.sskating.com

3000m Men 10 January 2014

Rank Name Country Time
1 YANG Zhendong 杨振东 MA1 CHN CHN 3.58,61 SB
2 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MB1 CHN CHN 4.03,52 PR SB
3 Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MA1 CHN CHN 4.04,29 PR SB
4 XU Chenglong 徐承龙 MA1 CHN CHN 4.04,61 PR SB
5 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MB2 CHN CHN 4.05,29 PR SB
6 ZHOU Bin 周斌 MB2 CHN CHN 4.07,47 PR SB
7 ZHANG Chengrui 张城瑞 MB2 CHN CHN 4.07,67 PR SB
8 SUN Xin 孙鑫 MB1 CHN CHN 4.10,53 SB
9 WANG Xiaoqi MB2 CHN CHN 4.10,54 PR SB
10 XU Yanzhe 徐延哲 MB1 CHN CHN 4.11,20 PR SB
11 GUO Qiling MB2 CHN CHN 4.11,79 PR SB
12 LYU Renjie MB2 CHN CHN 4.11,83 SB
13 YANG Mengran 杨梦然 MB1 CHN CHN 4.12,93 PR SB
14 ZHAO Yi (1) M? CHN CHN 4.13,67 PR SB
15 ZHENG Tianlong 郑添隆 MB2 CHN CHN 4.14,75 PR SB
16 WANG Chenglin MC2 CHN CHN 4.16,17 PR SB
17 LIU Tianyu (1996) MB2 CHN CHN 4.16,28 PR SB
18 WANG Xuanjun 王宣钧 MB2 CHN CHN 4.17,11 PR SB
19 ZHANG Hongqiang 张宏强 MB2 CHN CHN 4.18,16 SB
20 YANG Yongyi MB2 CHN CHN 4.18,30 PR SB
21 ZHAO Xubo MA1 CHN CHN 4.18,43 SB
22 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MB2 CHN CHN 4.18,85 PR SB
23 ZHAO Guowei MB1 CHN CHN 4.18,94 PR SB
24 FENG Chao MB1 CHN CHN 4.19,40 PR SB
25 CHEN Sixing 陈思行 MA1 CHN CHN 4.20,73 PR SB
26 ZHANG Wei (1996) MA1 CHN CHN 4.20,84 SB
27 SUI Tianyi 隋天衣 MC2 CHN CHN 4.21,21 PR SB
28 LU Wei M? CHN CHN 4.21,90 PR SB
29 JIN Shunri 金顺日 MC2 CHN CHN 4.22,21 PR SB
30 WANG Jiaxiang MB2 CHN CHN 4.23,56 PR SB
31 LIU Jiyong M? CHN CHN 4.24,26 PR SB
32 WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MB1 CHN CHN 4.24,41 PR SB
33 QI Baipeng 齐柏彭 MC2 CHN CHN 4.24,89 PR SB
34 WANG Xiang 王项 MB1 CHN CHN 4.25,17 PR SB
35 YU Haixiang M? CHN CHN 4.26,36 PR SB
36 YANG Xu MA1 CHN CHN 4.28,39 PR SB
37 YIN Jiaqi 尹佳奇 MB1 CHN CHN 4.29,19 PR SB
38 ZHANG Tianlong MC2 CHN CHN 4.29,45 PR SB
39 HONG Quanhao M? CHN CHN 4.30,04 PR SB
40 XU Haoyang (1997) 徐皓洋 MB2 CHN CHN 4.30,25 PR SB
41 CHEN Jiahong MB1 CHN CHN 4.31,52 PR SB
42 ZHANG Jianmin 张建民 MB1 CHN CHN 4.31,87 PR SB
43 WEI Jiabo MA1 CHN CHN 4.31,95 PR SB
44 LI Guiyang MA1 CHN CHN 4.32,09 PR SB
45 MA Liang MC2 CHN CHN 4.32,70 PR SB
46 ZHANG Mengen MB2 CHN CHN 4.32,81 PR SB
47 HU Jialiang MA1 CHN CHN 4.32,88 SB
48 SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 4.33,75 PR SB
49 GAO Hongliang 高洪亮 MC2 CHN CHN 4.35,55 SB
50 YU Zonghai 于宗海 MB2 CHN CHN 4.36,82 PR SB
51 SUN Jiahao MA1 CHN CHN 4.36,96 PR SB
52 NING Hao M? CHN CHN 4.38,41 PR SB
53 LIU An (1996) 刘安 MB2 CHN CHN 4.39,69 PR SB
54 WANG Shuohan MB2 CHN CHN 4.40,96 PR SB
55 CHEN Kun MC2 CHN CHN 4.42,37 PR SB
56 SUN Guilong M? CHN CHN 4.42,72 PR SB
57 ZHENG Xiangyuan M? CHN CHN 4.43,15 PR SB
58 LIU Guangyuan M30 CHN CHN 4.43,54 PR SB
59 GAO Tingyu 高亭宇 MB1 CHN CHN 4.45,29 SB
60 PAN Hongshui 潘洪水 MC2 CHN CHN 4.45,97 PR SB
61 ZHAO Peng MC2 CHN CHN 4.47,06 SB
62 DONG Wenbo M? CHN CHN 4.51,77 PR SB
63 ZHANG Kezhen MB1 CHN CHN 4.55,08 PR SB
64 ZHANG Yuchao MB1 CHN CHN 5.00,82 PR SB
65 CHEN Shengnan 陈胜男 M? CHN CHN 5.03,59 PR SB
66 HU Junyu MC2 CHN CHN 5.07,57 PR SB
DQ YANG Tao 杨涛 MB1 CHN CHN DQ
DQ LIU Yang (3) 刘洋 M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names