2014 Effort Cup Speed Skating Championship

Harbin (CHN) 16 March 2014 Source: www.sskating.com

500m Men 16 March 2014

Rank Name Country Time
1 ZHANG Minghe MC1 CHN CHN 43,32
2 JIN Qingshan M? CHN CHN 44,81 PR SB
3 TAN Hujun M? CHN CHN 44,97 PR SB
4 WU Fengchun M? CHN CHN 45,25 PR SB
5 ZHU Zhiqiang MYA CHN CHN 45,70
6 ZHENGLIU Yangyang MC1 CHN CHN 45,95 PR SB
7 SUN Chongjing M? CHN CHN 46,36 PR SB
8 DAI Liangzhi M? CHN CHN 47,40 PR SB
9 YANG Chaoyang M? CHN CHN 47,41 PR SB
10 ZHANG Jiabin M? CHN CHN 47,66 PR SB
11 WANG Lijun M? CHN CHN 47,72 PR SB
12 LI Shuo M? CHN CHN 47,74 PR SB
13 CAI Yunfu M? CHN CHN 47,95 PR SB
14 YUAN Xiaoguang M? CHN CHN 47,99 PR SB
15 YAO Tianxiang M? CHN CHN 48,00 PR SB
16 JIN Zhenxiu M? CHN CHN 48,01 PR SB
17 YANG Haiming M? CHN CHN 48,15 PR SB
18 XUAN Zhengnan M? CHN CHN 48,44 PR SB
19 QUAN Chunzhu M? CHN CHN 48,51 PR SB
20 LIU Tao M? CHN CHN 48,56 SB
21 YANG Shichun M? CHN CHN 48,57 PR SB
22 CHEN Fei M? CHN CHN 48,74 PR SB
23 LIU Yuchi 刘禹池 MC1 CHN CHN 49,13 PR SB
23 LIU Hui M? CHN CHN 49,13 PR SB
25 LIN Gang M? CHN CHN 49,23 PR SB
26 LIU Decai M? CHN CHN 49,43 PR SB
27 XIAO Jun M? CHN CHN 49,84 PR SB
28 LU Ying M? CHN CHN 50,25 PR SB
29 XU Zhongjiang M? CHN CHN 50,31 PR SB
30 LI Libing M? CHN CHN 50,43 PR SB
31 MA Bo M? CHN CHN 50,62 PR SB
32 SONG Xiancheng M? CHN CHN 50,76 PR SB
33 LIU Zhenlin M? CHN CHN 50,96 PR SB
34 LI Jianhui M? CHN CHN 51,04 PR SB
35 MAO Chengqun M? CHN CHN 51,26 PR SB
36 LIU Wenzhu M? CHN CHN 51,68 PR SB
37 YANG Xuewen M? CHN CHN 51,73 PR SB
38 ZHANG Xiaoming M? CHN CHN 51,83 PR SB
38 WANG Chenggui M? CHN CHN 51,83 PR SB
40 LI Tan M? CHN CHN 52,20 SB
41 WANG Hongsheng M? CHN CHN 52,28 PR SB
42 LI Daping M? CHN CHN 52,29 PR SB
43 FU Yongguo M? CHN CHN 52,32 PR SB
44 CHENG Ming M? CHN CHN 52,33 SB
45 WANG Yongjie (1) M? CHN CHN 52,47 PR SB
46 LI Lin (2) M? CHN CHN 52,55 PR SB
47 LIU Xueyi M? CHN CHN 52,84 PR SB
48 CHEN Wenzao M? CHN CHN 53,15 PR SB
49 ZHANG Tao M? CHN CHN 53,22 SB
50 JIN Deming M? CHN CHN 53,28 PR SB
51 JIN Yugui M? CHN CHN 53,36 PR SB
52 PAN Fengcheng M? CHN CHN 53,45 PR SB
53 WANG Shichun M? CHN CHN 53,75 PR SB
54 JIN Liang M? CHN CHN 53,94 PR SB
55 LI Wei M? CHN CHN 54,03 PR SB
56 CUI Jinggui M? CHN CHN 54,05 PR SB
57 FU Jinsong M? CHN CHN 54,15 PR SB
58 LI Guiming M? CHN CHN 54,16 PR SB
59 TIAN Xiaobin M? CHN CHN 54,33 PR SB
60 YU Muyao M? CHN CHN 54,35 PR SB
61 QIN Liqun M? CHN CHN 54,55 PR SB
62 SUI Mingchun M? CHN CHN 54,61 PR SB
63 WANG Xintao M? CHN CHN 54,94 PR SB
64 LI Fushan M? CHN CHN 55,00 PR SB
65 ZHAO Xu M? CHN CHN 55,54 PR SB
66 WANG Ji M? CHN CHN 55,71 PR SB
67 MA Liming M? CHN CHN 55,72 PR SB
68 LI Baochang M? CHN CHN 55,97 PR SB
69 YANG Shiqing M? CHN CHN 56,14 PR SB
70 WANG Yeyu M? CHN CHN 56,26 PR SB
71 XU Ying M? CHN CHN 57,10 PR SB
72 SHAO Jianbo M? CHN CHN 57,14 PR SB
73 ZHU Lingshan M? CHN CHN 57,29 PR SB
74 HOU Qingwei M? CHN CHN 57,30 PR SB
75 LI Yanlin M? CHN CHN 57,55 PR SB
76 SHI Chunguang M? CHN CHN 58,56 PR SB
77 DENG Shaohong M? CHN CHN 58,78 PR SB
78 GU Baolong M? CHN CHN 58,87 PR SB
79 XU Chunshan M? CHN CHN 58,93 PR SB
80 LI Shusen M? CHN CHN 59,41 PR SB
81 ZOU Changchun M? CHN CHN 59,96 PR SB
82 SUN Qingming M? CHN CHN 1.00,45 PR SB
83 LIANG Yihe M? CHN CHN 1.00,63 PR SB
84 WANG Qichen M? CHN CHN 1.02,11 PR SB
85 XIE Yongjiu M? CHN CHN 1.02,96 PR SB
86 ZHAO Jinming M? CHN CHN 1.03,21 PR SB
87 LI Zuomin M? CHN CHN 1.03,55 PR SB
88 DU Pengsen M? CHN CHN 1.04,87 PR SB
89 ZHANG Yaowu M? CHN CHN 1.04,94 PR SB
90 SHI Nan M? CHN CHN 1.05,17 PR SB
91 CAO Erxin M? CHN CHN 1.05,81 PR SB
92 LU Shuangshun M? CHN CHN 1.07,09 PR SB
93 MA Yao M? CHN CHN 1.08,02 PR SB
94 LI Wanji M? CHN CHN 1.08,81 SB
95 GUO Jingze M? CHN CHN 1.09,42 PR SB
96 SUN Deguang M? CHN CHN 1.15,00 PR SB
97 YU Fengjun M? CHN CHN 1.15,93 PR SB
98 JI Xianhua M? CHN CHN 1.17,13 PR SB
99 LUO Xiaoping M? CHN CHN 1.18,30 PR SB
DNS LI Xiaolong M? CHN CHN DNS
DNS ZHAO Ling M? CHN CHN DNS
DNS ZHANG Changjun M? CHN CHN DNS
DNS HANG Yuke M? CHN CHN DNS
DNS LU Baochang M? CHN CHN DNS
DNS LIU Xuan M? CHN CHN DNS
DNS XIE Yongli M? CHN CHN DNS
DNF TAN Huixin M? CHN CHN DNF
DNF ZHANG Zhenlong M? CHN CHN DNF
DNF GAO Weijia M? CHN CHN DNF

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names