China Cup 3

Shenyang (CHN) 1 - 2 November 2014 Source: skating.sport.org.cn

1000m Women 1 November 2014

Rank Name Country Time
1 SUN Nan 孙楠 LB1 CHN CHN 1.20,18
2 LIN Xue 林雪 LC2 CHN CHN 1.21,10 PR SB
3 LI Huawei 李华伟 LB1 CHN CHN 1.22,36
4 HAN Mei 韩梅 LB2 CHN CHN 1.22,77
5 MA Xu LA1 CHN CHN 1.23,49
6 WU Shuangshuang 吴双双 LA2 CHN CHN 1.23,67
7 ZHANG Lina 张丽娜 LB2 CHN CHN 1.23,98 PR SB
8 FU Yuan LA1 CHN CHN 1.24,34
9 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LC2 CHN CHN 1.24,47 SB
10 ZHAO Yining 赵一宁 LB1 CHN CHN 1.24,92 PR SB
11 LI Guangying 李广莹 LC2 CHN CHN 1.25,03 PR SB
12 LI Shuang (1997) 李爽 LB2 CHN CHN 1.25,12
12 QIN Yangyang 秦阳阳 LA1 CHN CHN 1.25,12 SB
14 BAI Dan 白丹 LA1 CHN CHN 1.25,14
15 JIN Lilan 金丽兰 LB2 CHN CHN 1.25,73
16 HAN Miao 韩苗 LA2 CHN CHN 1.25,83
17 WANG Jian LB2 CHN CHN 1.25,97 SB
18 ZHANG Han (1) L? CHN CHN 1.26,77 SB
19 YANG Sining 杨思凝 LC2 CHN CHN 1.27,15
20 ZHAO Shuang 赵双 LC2 CHN CHN 1.27,17
21 TIAN Yu LA1 CHN CHN 1.27,34
22 YANG Xiaohui LC2 CHN CHN 1.27,39
23 WANG Xintong 王昕童 LB2 CHN CHN 1.27,70
24 TANG Wen LA2 CHN CHN 1.27,91
25 LI He (1996) LA1 CHN CHN 1.28,21
26 LAI Jiahui LB1 CHN CHN 1.28,58
27 XIAO Wei LC2 CHN CHN 1.28,80
28 YANG Jia 杨佳 LB1 CHN CHN 1.29,04
29 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 1.29,13
30 WANG Danming LA1 CHN CHN 1.29,45
31 CHANG Youdan 常又丹 LB1 CHN CHN 1.29,48
32 SONG Xiangyi 宋香仪 LB2 CHN CHN 1.29,70 SB
33 HE Linyi LC2 CHN CHN 1.29,72
34 WANG Guanyue 王冠玥 LC2 CHN CHN 1.29,95
35 GUAN Hanyue 关涵月 LA2 CHN CHN 1.30,15
36 SUN Yingyuan 孙英媛 LB1 CHN CHN 1.30,21
37 WANG Wenjia 王文佳 LB1 CHN CHN 1.30,32 SB
38 ZHAO Wei (1996) 赵微 LA1 CHN CHN 1.30,37
39 YIN Siqi 尹思琪 LB1 CHN CHN 1.30,56
40 AI Di LB1 CHN CHN 1.30,81
41 WU Yueting 武越婷 LC2 CHN CHN 1.31,02
42 WANG Jiaxin LC2 CHN CHN 1.31,03
43 PEI Chong 裴冲 LA1 CHN CHN 1.31,12
44 LI Bingbing 李冰冰 LC2 CHN CHN 1.31,27
45 GUO Rui LA1 CHN CHN 1.31,85
46 QI Jinming LB1 CHN CHN 1.32,42
47 ZHU Fangyao L? CHN CHN 1.33,27
48 WANG Yaqi L? CHN CHN 1.33,34
49 LI Ziyang 李子洋 LB2 CHN CHN 1.33,99
50 WANG Lulin 王璐琳 LC2 CHN CHN 1.34,20
51 REN Jia 任佳 LB2 CHN CHN 1.34,24
52 SUN Jingjie LB2 CHN CHN 1.34,37
53 ZHANG Guifeng LA1 CHN CHN 1.34,42
54 ADERJIANG Zhuliduzi LB1 CHN CHN 1.34,84
55 ZHANG Bing LB2 CHN CHN 1.34,99
56 LI Meiqi 李美其 LC2 CHN CHN 1.35,83
57 LIU Jiayan L? CHN CHN 1.44,46 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names