China Cup 3

Shenyang (CHN) 1 - 2 November 2014 Source: skating.sport.org.cn

1000m Men 1 November 2014

Rank Name Country Time
1 YANG Tao 杨涛 MB2 CHN CHN 1.13,15 PR SB
2 LIU An (1996) 刘安 MA1 CHN CHN 1.14,01
3 ZHANG Chengrui 张城瑞 MA1 CHN CHN 1.14,26 PR SB
4 HUANG Yongtao 黄永涛 MA2 CHN CHN 1.14,31
5 LI Yanzhe 李岩哲 MC2 CHN CHN 1.14,48
6 CHEN Jiahong MB2 CHN CHN 1.14,95
7 SUN Xuefeng 孙雪峰 MB2 CHN CHN 1.14,98
8 YANG Mengran 杨梦然 MB2 CHN CHN 1.15,06 SB
9 ZHANG Hongqiang 张宏强 MA1 CHN CHN 1.15,32
9 ZHANG Wei (1996) MA2 CHN CHN 1.15,32 PR SB
11 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MA1 CHN CHN 1.15,67 SB
12 GAO Tingyu 高亭宇 MB2 CHN CHN 1.15,82
13 SUN Xin 孙鑫 MB2 CHN CHN 1.15,91 SB
14 WANG Shiwei 王世伟 MA1 CHN CHN 1.15,97
15 ZHENG Tianlong 郑添隆 MA1 CHN CHN 1.16,05 PR SB
16 ZHAO Xubo MA2 CHN CHN 1.16,08
17 XU Haoyang (1997) 徐皓洋 MA1 CHN CHN 1.16,70
18 FAN Hui 范慧 MC2 CHN CHN 1.16,75 PR SB
19 LYU Renjie MA1 CHN CHN 1.16,76 SB
20 YANG Yongyi MA1 CHN CHN 1.16,86
21 JIN Shunri 金顺日 MB1 CHN CHN 1.16,96 PR SB
22 ZHAO Guowei MB2 CHN CHN 1.16,98 SB
23 LIU Tianyu (1996) MA1 CHN CHN 1.17,04
24 WANG Jiaxiang MA1 CHN CHN 1.17,15 SB
25 YAN Naihan 闫乃晗 MB1 CHN CHN 1.17,16 PR SB
26 WANG Han (1) 王涵 M? CHN CHN 1.17,24
27 SUN Guilong M? CHN CHN 1.17,28 PR SB
28 WANG Rui (1999) 王锐 MC2 CHN CHN 1.17,31 PR SB
29 NING Zhongyan 宁忠岩 MC2 CHN CHN 1.17,44 PR SB
30 LIU Xueren MC2 CHN CHN 1.17,48 PR SB
31 CHEN Shengnan 陈胜男 M? CHN CHN 1.17,50
32 YIN Jiaqi 尹佳奇 MB2 CHN CHN 1.17,52
33 FENG Haiping 冯海平 MA1 CHN CHN 1.17,53
34 YIN Shengyuan 尹圣元 MC2 CHN CHN 1.17,65 PR SB
35 DONG Hao (1996) 董浩 MA1 CHN CHN 1.17,67
36 CHEN Sixing 陈思行 MA2 CHN CHN 1.17,70 SB
37 HONG Quanhao M? CHN CHN 1.17,72
38 WU Yu 吴宇 MB2 CHN CHN 1.17,74 PR SB
39 TANG Yu 唐玉 MC2 CHN CHN 1.17,83
40 SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 1.17,94
41 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 1.17,98 SB
42 GAO Hongliang 高洪亮 MB1 CHN CHN 1.18,11 PR SB
43 LYU Zixin 吕滋新 MA2 CHN CHN 1.18,53
44 LIU Jinhui MB1 CHN CHN 1.18,57
45 LU Yuanhang MB1 CHN CHN 1.18,75 PR SB
46 WEI Jiabo MA2 CHN CHN 1.18,78 PR SB
47 MA Liang MB1 CHN CHN 1.18,89 PR SB
48 SUI Liguo MA1 CHN CHN 1.18,92 PR SB
49 SUI Tianyi 隋天衣 MB1 CHN CHN 1.19,07 SB
50 ZHANG Yu (3) 张宇 M? CHN CHN 1.19,22 PR SB
51 XU Yanzhe 徐延哲 MB2 CHN CHN 1.19,63 PR SB
52 LI Zongyuan MC2 CHN CHN 1.19,74
53 WANG Haoran (1998) MB1 CHN CHN 1.19,90 PR SB
54 BAI Tiandi 白天迪 MB1 CHN CHN 1.20,05
55 LIU Shaoying 刘少英 MB2 CHN CHN 1.20,11 PR SB
56 SHAN Lianyong 单连勇 M? CHN CHN 1.20,19 SB
57 KAKEMUJIANG Paheerdong MB2 CHN CHN 1.20,23 PR SB
58 XU Yuehang MB1 CHN CHN 1.20,27 PR SB
59 QI Yongfa M? CHN CHN 1.20,39
60 MENG Qingfeng MB2 CHN CHN 1.20,40
61 NING Hao M? CHN CHN 1.20,41(1) PR SB
62 HUANG Xinyao MC2 CHN CHN 1.20,41(4) PR SB
63 SUN Jiahao MA2 CHN CHN 1.20,43 PR SB
64 LIU Ziping M? CHN CHN 1.20,72 SB
65 YU Zonghai 于宗海 MA1 CHN CHN 1.20,75 PR SB
66 CHANG Jiayi M? CHN CHN 1.20,77
67 TAN Chang MB2 CHN CHN 1.20,82
68 LIU Jiyong M? CHN CHN 1.20,90
69 WANG Su MC2 CHN CHN 1.20,91 PR SB
70 LIU Jialiang (1) M? CHN CHN 1.20,94 PR SB
71 WANG Hongyu M? CHN CHN 1.20,97 PR SB
72 WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MB2 CHN CHN 1.21,21
73 LIU Yang (3) 刘洋 M? CHN CHN 1.21,22
74 SUN Zixun 孙子逊 MB1 CHN CHN 1.21,30 PR SB
75 ZHANG Jiaxun MC2 CHN CHN 1.21,37
76 SONG Guanlin MB1 CHN CHN 1.21,57 PR SB
77 XU Guangyuan MC2 CHN CHN 1.21,85 PR SB
78 ZHANG Wei (1999) MC2 CHN CHN 1.21,88
79 LIU Jianan 刘嘉男 MA2 CHN CHN 1.21,99 SB
80 LI Qiaozhi 李乔治 MB1 CHN CHN 1.22,00 SB
81 YANG Xu MA2 CHN CHN 1.22,07 SB
82 YANG Nan M? CHN CHN 1.22,16 SB
83 LI Chaofan MA1 CHN CHN 1.22,24 SB
84 WANG Haoyan (1997.12) 王浩言 MB2 CHN CHN 1.22,64
85 JI Kaiqiu MC2 CHN CHN 1.22,93
86 WANG Xiang 王项 MB2 CHN CHN 1.22,95
87 CUI Yu MB2 CHN CHN 1.23,55
88 MA Yongxin MA1 CHN CHN 1.23,69 SB
89 CAO Mingrong 曹铭榕 M? CHN CHN 1.23,81 PR SB
90 HU Jialiang MA2 CHN CHN 1.23,95 SB
91 LIU Qiang 刘强 M? CHN CHN 1.24,19 SB
92 YANG Leiming M? CHN CHN 1.24,25
93 YE Wenze M? CHN CHN 1.24,36 SB
94 LIU Jiaming M? CHN CHN 1.24,66 SB
95 LI Boxi 李博熙 MB1 CHN CHN 1.25,06
96 WANG Yizhou 王一州 MC2 CHN CHN 1.25,12 SB
97 ZHANG Mengen MA1 CHN CHN 1.26,21 SB
98 MU Baolin 牟宝林 M? CHN CHN 1.27,93 PR SB
WDR CUI Zhibo 崔智博 MB1 CHN CHN WDR
WDR YUE Yuan 岳源 MB1 CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names