China Cup 3

Shenyang (CHN) 1 - 2 November 2014 Source: skating.sport.org.cn

3000m Men 1 November 2014

Rank Name Country Time
1 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MB2 CHN CHN 4.02,79
2 ZHOU Bin 周斌 MA1 CHN CHN 4.04,07
3 ZHANG Chengrui 张城瑞 MA1 CHN CHN 4.04,73 PR SB
4 WANG Shiwei 王世伟 MA1 CHN CHN 4.05,36 PR SB
5 XU Chenglong 徐承龙 MA2 CHN CHN 4.06,48
6 JIN Yanan (1997) 金亚男 MB2 CHN CHN 4.09,88 PR SB
7 NING Zhongyan 宁忠岩 MC2 CHN CHN 4.10,11 PR SB
8 WU Yu 吴宇 MB2 CHN CHN 4.10,30 PR SB
9 YANG Mengran 杨梦然 MB2 CHN CHN 4.10,67 PR SB
10 FENG Haiping 冯海平 MA1 CHN CHN 4.10,68 PR SB
11 SUN Xin 孙鑫 MB2 CHN CHN 4.10,86 SB
12 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MA1 CHN CHN 4.11,24 SB
13 XU Yanzhe 徐延哲 MB2 CHN CHN 4.12,87 SB
14 YIN Shengyuan 尹圣元 MC2 CHN CHN 4.13,37 PR SB
15 ZHANG Wei (1996) MA2 CHN CHN 4.13,55 PR SB
16 LIU Tianyu (1996) MA1 CHN CHN 4.13,65 PR SB
17 ZHAO Yi (1) M? CHN CHN 4.16,22 SB
18 LYU Renjie MA1 CHN CHN 4.16,58 SB
19 WEI Jiabo MA2 CHN CHN 4.17,16 PR SB
20 FAN Hui 范慧 MC2 CHN CHN 4.17,24 PR SB
21 LIU Xueren MC2 CHN CHN 4.17,29 PR SB
22 SUI Tianyi 隋天衣 MB1 CHN CHN 4.17,33 PR SB
23 ZHAO Guowei MB2 CHN CHN 4.17,65 PR SB
24 QI Baipeng 齐柏彭 MB1 CHN CHN 4.17,94 PR SB
25 WANG Senze 王森泽 MB2 CHN CHN 4.18,61 PR SB
26 SONG Guanlin MB1 CHN CHN 4.18,63 PR SB
27 JI Hongyu 纪虹宇 M? CHN CHN 4.19,76 PR SB
28 LU Yuanhang MB1 CHN CHN 4.19,94 PR SB
29 WANG Jiaxiang MA1 CHN CHN 4.19,99 PR SB
30 SHEN Hanyang 沈晗扬 MB1 CHN CHN 4.20,38 PR SB
31 LIU Jiyong M? CHN CHN 4.20,47 PR SB
32 ZHANG Hongqiang 张宏强 MA1 CHN CHN 4.20,52 SB
33 ZHAO Xubo MA2 CHN CHN 4.20,57 SB
34 REN Jiahui 任佳辉 MB1 CHN CHN 4.20,93 SB
35 MAO Tianze 毛天泽 MC2 CHN CHN 4.21,02 PR SB
36 WANG Hongyu M? CHN CHN 4.21,51 PR SB
37 WANG Zhentian 王震天 MA1 CHN CHN 4.21,55 PR SB
38 WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MB2 CHN CHN 4.22,13 PR SB
39 DONG Hao (1996) 董浩 MA1 CHN CHN 4.23,48 PR SB
40 MA Yongxin MA1 CHN CHN 4.23,49 PR SB
41 YU Zonghai 于宗海 MA1 CHN CHN 4.23,75 PR SB
42 YIN Jiaqi 尹佳奇 MB2 CHN CHN 4.24,05 PR SB
43 LI Qiaozhi 李乔治 MB1 CHN CHN 4.24,40 PR SB
44 LIU Shaoying 刘少英 MB2 CHN CHN 4.24,46 PR SB
45 YANG Yongyi MA1 CHN CHN 4.26,05 SB
46 QI Yongfa M? CHN CHN 4.26,52 SB
47 NING Hao M? CHN CHN 4.26,95 PR SB
48 SHAN Lianyong 单连勇 M? CHN CHN 4.27,19 SB
49 GAO Hongliang 高洪亮 MB1 CHN CHN 4.27,34 PR SB
50 JIN Shunri 金顺日 MB1 CHN CHN 4.27,50 SB
51 SUI Liguo MA1 CHN CHN 4.27,61 PR SB
52 KAKEMUJIANG Paheerdong MB2 CHN CHN 4.27,93 SB
53 ZHANG Jianmin 张建民 MB2 CHN CHN 4.28,74 PR SB
54 WANG Xiang 王项 MB2 CHN CHN 4.29,89 SB
55 WANG Fanzhi 王凡志 MB1 CHN CHN 4.30,35 PR SB
56 YANG Xu MA2 CHN CHN 4.30,53 SB
57 CHAI Mingze MB1 CHN CHN 4.31,62 PR SB
58 WANG Haoyan (1997.12) 王浩言 MB2 CHN CHN 4.31,92 PR SB
59 LIU Jialiang (1) M? CHN CHN 4.31,95 PR SB
60 ZHANG Yu (3) 张宇 M? CHN CHN 4.32,60 PR SB
61 TAN Chang MB2 CHN CHN 4.32,74 PR SB
62 YANG Bozhi 杨博智 MC2 CHN CHN 4.35,26 PR SB
63 XU Guangyuan MC2 CHN CHN 4.37,93 PR SB
64 WANG Han (1) 王涵 M? CHN CHN 4.39,14 PR SB
65 YUE Yuan 岳源 MB1 CHN CHN 4.39,32 PR SB
66 MENG Qingfeng MB2 CHN CHN 4.43,02 PR SB
67 LIU Guangyuan M35 CHN CHN 4.43,81 SB
68 YANG Leiming M? CHN CHN 4.50,23 PR SB
69 WANG Junfa M? CHN CHN 4.56,58 PR SB
70 LI Zongyuan MC2 CHN CHN 4.58,58 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names