China - Junior Championships 2015

Harbin (CHN) 5 - 6 December 2014 Source: skating.sport.org.cn

500m Women 5 December 2014

Rank Name Country Time
1 SUN Nan 孙楠 LB1 CHN CHN 40,20
2 LIN Xue 林雪 LC2 CHN CHN 40,39
3 ZHANG Lina 张丽娜 LB2 CHN CHN 40,54
4 SHI Xiaoxuan 石晓璇 LA1 CHN CHN 40,76
5 TANG Wen LA2 CHN CHN 40,90
6 QIN Yangyang 秦阳阳 LA1 CHN CHN 40,99
7 HAN Mei 韩梅 LB2 CHN CHN 41,16
8 HAN Miao 韩苗 LA2 CHN CHN 41,22
9 BAI Dan 白丹 LA1 CHN CHN 41,26 SB
10 MA Xu LA1 CHN CHN 41,40
11 WU Shuangshuang 吴双双 LA2 CHN CHN 41,44
12 YANG Xiaohui LC2 CHN CHN 41,61
13 LI Guangying 李广莹 LC2 CHN CHN 41,87
14 ZHAO Yining 赵一宁 LB1 CHN CHN 41,89
15 JIN Lilan 金丽兰 LB2 CHN CHN 41,92 SB
16 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LC2 CHN CHN 42,10
17 LYU Bing 吕冰 LC2 CHN CHN 42,33(2)
18 LI Shuang (1997) 李爽 LB2 CHN CHN 42,33(9)
19 TIAN Yu LA1 CHN CHN 42,34
20 PEI Chong 裴冲 LA1 CHN CHN 42,40
21 XIAO Wei LC2 CHN CHN 42,41
22 YANG Sining 杨思凝 LC2 CHN CHN 42,65
23 WANG Jian LB2 CHN CHN 42,72
24 ZHANG Huiwen LB2 CHN CHN 42,87
25 ZHAO Shuang 赵双 LC2 CHN CHN 42,89
26 LI He (1996) LA1 CHN CHN 42,91 SB
27 LAI Jiahui LB1 CHN CHN 42,92 PR SB
28 TIAN Ruining 田芮宁 LA1 CHN CHN 42,96
29 ZHANG Lu (2000) 张露 LC2 CHN CHN 43,06
30 GUO Na LB2 CHN CHN 43,19
31 ZHANG Han (1) L? CHN CHN 43,22
32 WANG Jiaxin LC2 CHN CHN 43,40
33 XI Dongxue 奚冬雪 LB1 CHN CHN 43,41
34 XU Xinxin LB1 CHN CHN 43,43
35 SUN Yingyuan 孙英媛 LB1 CHN CHN 43,44
36 LI Ziyang 李子洋 LB2 CHN CHN 43,49
37 AI Di LB1 CHN CHN 43,51 PR SB
38 ZHANG Wenjuan 张文娟 LA2 CHN CHN 43,52 SB
39 YANG Jie 杨杰 LB1 CHN CHN 43,53
40 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 43,54
41 GAO Yue 高月 LB2 CHN CHN 43,91
42 WANG Xintong 王昕童 LB2 CHN CHN 44,49
43 QI Jinming LB1 CHN CHN 44,61
44 SONG Xiangyi 宋香仪 LB2 CHN CHN 44,84
45 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LC2 CHN CHN 44,98 PR SB
46 QIU Yuehua L? CHN CHN 45,20 PR SB
47 LI Meiqi 李美其 LC2 CHN CHN 45,34 PR SB
48 LUO Jing L? CHN CHN 45,81 SB
49 MA Wenjing 马文静 LB1 CHN CHN 45,87
50 WU Yueting 武越婷 LC2 CHN CHN 46,03 PR SB
51 WANG Leyao 王乐遥 LB1 CHN CHN 46,20 PR SB
52 SUN Huawen LB2 CHN CHN 46,36 PR SB
53 WEI Yurong LB2 CHN CHN 47,20 PR SB
54 WANG Yan (2000) 王炎 LC2 CHN CHN 47,35 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names