China - Junior Championships 2015

Harbin (CHN) 5 - 6 December 2014 Source: skating.sport.org.cn

500m Men 5 December 2014

Rank Name Country Time
1 LIU An (1996) 刘安 MA1 CHN CHN 36,66 PR SB
2 GAO Tingyu 高亭宇 MB2 CHN CHN 36,70 PR SB
3 CHEN Jiahong MB2 CHN CHN 36,80
4 HUANG Yongtao 黄永涛 MA2 CHN CHN 36,94
5 LI Yanzhe 李岩哲 MC2 CHN CHN 37,10
6 YANG Tao 杨涛 MB2 CHN CHN 37,11
7 ZHANG Hongqiang 张宏强 MA1 CHN CHN 37,13 PR SB
8 XU Haoyang (1997) 徐皓洋 MA1 CHN CHN 37,23
9 ZHAO Xubo MA2 CHN CHN 37,25
10 SUN Xuefeng 孙雪峰 MB2 CHN CHN 37,26
11 ZHANG Chengrui 张城瑞 MA1 CHN CHN 37,70
12 ZHENG Tianlong 郑添隆 MA1 CHN CHN 37,72
13 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 37,80
14 JIN Shunri 金顺日 MB1 CHN CHN 37,96 PR SB
15 WANG Han (1) 王涵 M? CHN CHN 37,98
16 SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 38,01
17 YANG Mengran 杨梦然 MB2 CHN CHN 38,05(0)
18 YANG Yongyi MA1 CHN CHN 38,05(9)
19 ZHANG Wei (1996) MA2 CHN CHN 38,23
20 SUN Xin 孙鑫 MB2 CHN CHN 38,25
21 WANG Rui (1999) 王锐 MC2 CHN CHN 38,27 PR SB
22 WANG Shiwei 王世伟 MA1 CHN CHN 38,32
23 XU Chenglong 徐承龙 MA2 CHN CHN 38,33(3)
24 ZHOU Bin 周斌 MA1 CHN CHN 38,33(5) SB
25 YAN Naihan 闫乃晗 MB1 CHN CHN 38,37
26 FAN Hui 范慧 MC2 CHN CHN 38,49 PR SB
27 YIN Shengyuan 尹圣元 MC2 CHN CHN 38,50 PR SB
28 WANG Senze 王森泽 MB2 CHN CHN 38,53
29 LYU Renjie MA1 CHN CHN 38,74
30 JIN Yanan (1997) 金亚男 MB2 CHN CHN 38,81 SB
31 QI Baipeng 齐柏彭 MB1 CHN CHN 38,90(1) PR SB
32 ZHAO Yi (1) M? CHN CHN 38,90(8) PR SB
33 TANG Yu 唐玉 MC2 CHN CHN 38,94
34 WU Yu 吴宇 MB2 CHN CHN 39,24
35 WANG Xuanjun 王宣钧 MA1 CHN CHN 39,26
36 WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MB2 CHN CHN 39,36
37 Alemasi KAHANBAI 阿勒玛斯 卡汉拜 MB2 CHN CHN 39,37
38 LI Zongyuan MC2 CHN CHN 39,44
39 GAO Hongliang 高洪亮 MB1 CHN CHN 39,58
40 SUI Tianyi 隋天衣 MB1 CHN CHN 39,59
41 LIU Tianyu (1996) MA1 CHN CHN 39,61
42 FENG Haiping 冯海平 MA1 CHN CHN 39,71 PR SB
43 ZHANG Wei (1999) MC2 CHN CHN 39,87(0) SB
44 REN Jiahui 任佳辉 MB1 CHN CHN 39,87(1) PR SB
45 SUN Zixun 孙子逊 MB1 CHN CHN 39,92
46 ZHANG Jianmin 张建民 MB2 CHN CHN 39,99 PR SB
47 LIU Yujia M? CHN CHN 40,07(1) PR SB
48 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MA1 CHN CHN 40,07(4)
49 MAO Tianze 毛天泽 MC2 CHN CHN 40,10 PR SB
50 JI Hongyu 纪虹宇 M? CHN CHN 40,26 PR SB
51 WANG Fanzhi 王凡志 MB1 CHN CHN 40,97
52 WANG Su MC2 CHN CHN 41,01 PR SB
53 ZHANG Kezhen MB2 CHN CHN 41,22 PR SB
54 GAO Hongli MB2 CHN CHN 41,33 PR SB
55 LIU Jiyong M? CHN CHN 41,50
56 LI Chengbin M? CHN CHN 42,07 SB
57 ZHANG Yuchao MB2 CHN CHN 42,67 PR SB
58 ZHAO Jiawen M? CHN CHN 46,01 PR SB
59 WANG Yixuan M? CHN CHN 46,75 PR SB
60 NING Zhongyan 宁忠岩 MC2 CHN CHN 1.19,90

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names