China - Junior Championships 2015

Harbin (CHN) 5 - 6 December 2014 Source: skating.sport.org.cn

1000m Women 6 December 2014

Rank Name Country Time
1 SUN Nan 孙楠 LB1 CHN CHN 1.19,96
2 LIN Xue 林雪 LC2 CHN CHN 1.21,72
3 SHI Xiaoxuan 石晓璇 LA1 CHN CHN 1.22,36
4 MA Xu LA1 CHN CHN 1.22,54
5 WU Shuangshuang 吴双双 LA2 CHN CHN 1.23,33
6 TANG Wen LA2 CHN CHN 1.23,38 SB
7 BAI Dan 白丹 LA1 CHN CHN 1.23,76
8 HAN Mei 韩梅 LB2 CHN CHN 1.23,85
9 JIN Lilan 金丽兰 LB2 CHN CHN 1.24,66 SB
10 QIN Yangyang 秦阳阳 LA1 CHN CHN 1.24,86
11 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LC2 CHN CHN 1.24,97
12 TIAN Ruining 田芮宁 LA1 CHN CHN 1.25,44
13 ZHANG Huiwen LB2 CHN CHN 1.25,64 PR SB
14 XI Dongxue 奚冬雪 LB1 CHN CHN 1.25,65
15 LI Guangying 李广莹 LC2 CHN CHN 1.25,93
16 LI Shuang (1997) 李爽 LB2 CHN CHN 1.26,17
17 SUN Yingyuan 孙英媛 LB1 CHN CHN 1.26,29 PR SB
18 LAI Jiahui LB1 CHN CHN 1.26,64 PR SB
19 ZHAO Yining 赵一宁 LB1 CHN CHN 1.26,69
20 XIAO Wei LC2 CHN CHN 1.26,76 SB
21 PEI Chong 裴冲 LA1 CHN CHN 1.26,80
22 GUO Na LB2 CHN CHN 1.26,98 SB
23 YANG Sining 杨思凝 LC2 CHN CHN 1.27,02
24 LI He (1996) LA1 CHN CHN 1.27,21 SB
25 HAN Miao 韩苗 LA2 CHN CHN 1.27,28
26 ZHANG Lina 张丽娜 LB2 CHN CHN 1.27,30
27 TIAN Yu LA1 CHN CHN 1.27,32
28 ZHANG Wenjuan 张文娟 LA2 CHN CHN 1.27,59 SB
29 ZHAO Shuang 赵双 LC2 CHN CHN 1.27,60
30 ZHANG Han (1) L? CHN CHN 1.27,67
31 YANG Xiaohui LC2 CHN CHN 1.27,96
32 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 1.28,05(4)
33 LYU Bing 吕冰 LC2 CHN CHN 1.28,05(6) SB
34 AI Di LB1 CHN CHN 1.28,21 PR SB
35 ZHANG Lu (2000) 张露 LC2 CHN CHN 1.28,30 PR SB
36 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LC2 CHN CHN 1.28,31 PR SB
37 XU Xinxin LB1 CHN CHN 1.28,53
38 YANG Jie 杨杰 LB1 CHN CHN 1.28,86 SB
39 SONG Xiangyi 宋香仪 LB2 CHN CHN 1.29,15 PR SB
40 LI Ziyang 李子洋 LB2 CHN CHN 1.30,11
41 LUO Jing L? CHN CHN 1.30,15 PR SB
42 WANG Xintong 王昕童 LB2 CHN CHN 1.31,14
43 WU Yueting 武越婷 LC2 CHN CHN 1.31,15
44 WANG Jiaxin LC2 CHN CHN 1.31,78
45 QI Jinming LB1 CHN CHN 1.31,85
46 LI Meiqi 李美其 LC2 CHN CHN 1.32,38 PR SB
47 GAO Yue 高月 LB2 CHN CHN 1.32,53 SB
48 QIU Yuehua L? CHN CHN 1.32,70 PR SB
49 MA Wenjing 马文静 LB1 CHN CHN 1.33,21 PR SB
50 SUN Huawen LB2 CHN CHN 1.34,61 PR SB
51 WANG Leyao 王乐遥 LB1 CHN CHN 1.35,45 PR SB
52 WANG Yan (2000) 王炎 LC2 CHN CHN 1.36,63 PR SB
53 WEI Yurong LB2 CHN CHN 1.38,41 PR SB
DQ WANG Jian LB2 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names