China - Junior Championships 2015

Harbin (CHN) 5 - 6 December 2014 Source: skating.sport.org.cn

1000m Men 6 December 2014

Rank Name Country Time
1 HUANG Yongtao 黄永涛 MA2 CHN CHN 1.13,56
2 LIU An (1996) 刘安 MA1 CHN CHN 1.13,78
3 YANG Tao 杨涛 MB2 CHN CHN 1.13,78(7)
4 JIN Yanan (1997) 金亚男 MB2 CHN CHN 1.14,40 PR SB
5 ZHANG Hongqiang 张宏强 MA1 CHN CHN 1.14,81
6 ZHANG Chengrui 张城瑞 MA1 CHN CHN 1.14,88
7 LI Yanzhe 李岩哲 MC2 CHN CHN 1.14,94
8 ZHOU Bin 周斌 MA1 CHN CHN 1.15,41
9 XU Chenglong 徐承龙 MA2 CHN CHN 1.15,46
10 GAO Tingyu 高亭宇 MB2 CHN CHN 1.15,75
11 CHEN Jiahong MB2 CHN CHN 1.15,88
12 YANG Mengran 杨梦然 MB2 CHN CHN 1.15,89
13 SUN Xin 孙鑫 MB2 CHN CHN 1.16,17
14 Alemasi KAHANBAI 阿勒玛斯 卡汉拜 MB2 CHN CHN 1.16,21
15 ZHAO Xubo MA2 CHN CHN 1.16,38
16 WANG Shiwei 王世伟 MA1 CHN CHN 1.16,59
17 WU Yu 吴宇 MB2 CHN CHN 1.16,77 PR SB
18 XU Haoyang (1997) 徐皓洋 MA1 CHN CHN 1.16,83
19 LYU Renjie MA1 CHN CHN 1.16,85
20 ZHAO Yi (1) M? CHN CHN 1.16,93 PR SB
21 ZHANG Wei (1996) MA2 CHN CHN 1.17,14
22 FAN Hui 范慧 MC2 CHN CHN 1.17,15
23 YANG Yongyi MA1 CHN CHN 1.17,21
24 JIN Shunri 金顺日 M? CHN CHN 1.17,45
25 LIU Tianyu MA1 CHN CHN 1.17,50
26 TANG Yu 唐玉 MC2 CHN CHN 1.17,62
27 WANG Rui 王锐 MC2 CHN CHN 1.17,90
28 WANG Senze 王森泽 MB2 CHN CHN 1.18,09 SB
29 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 1.18,29
30 LI Zongyuan MC2 CHN CHN 1.18,30
31 YAN Naihan 闫乃晗 MB1 CHN CHN 1.18,33
32 FENG Haiping 冯海平 MA1 CHN CHN 1.18,36
33 NING Zhongyan 宁忠岩 MC2 CHN CHN 1.18,40
34 REN Jiahui 任佳辉 MB1 CHN CHN 1.18,43(1) PR SB
35 YIN Shengyuan 尹圣元 MC2 CHN CHN 1.18,43(2)
36 WANG Han (1) 王涵 M? CHN CHN 1.18,53
37 QI Baipeng 齐柏彭 MB1 CHN CHN 1.18,96
38 WANG Xuanjun 王宣钧 MA1 CHN CHN 1.19,01 PR SB
39 SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 1.19,04
40 SUI Tianyi 隋天衣 MB1 CHN CHN 1.19,06 SB
41 WANG Haozui 王浩嘴 MB2 CHN CHN 1.19,31
42 GAO Hongliang 高洪亮 M? CHN CHN 1.19,44
43 MAO Tianze 毛天泽 MC2 CHN CHN 1.19,60 PR SB
44 LIU Yujia M? CHN CHN 1.19,70 PR SB
45 ZHANG Wei (1999) MC2 CHN CHN 1.19,95 PR SB
46 JI Hongyu 纪虹宇 M? CHN CHN 1.20,53 PR SB
47 ZHANG Jianmin 张建民 MB2 CHN CHN 1.21,12 SB
48 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MA1 CHN CHN 1.21,30 SB
49 SUN Zixun 孙子逊 MB1 CHN CHN 1.21,32
50 WANG Su MC2 CHN CHN 1.21,40
51 LIU Jiyong M? CHN CHN 1.22,00
52 WANG Fanzhi 王凡志 MB1 CHN CHN 1.22,25 PR SB
53 GAO Hongli MB2 CHN CHN 1.24,38 PR SB
54 LI Chengbin M? CHN CHN 1.24,49 SB
55 ZHANG Kezhen MB2 CHN CHN 1.24,73 PR SB
56 ZHANG Yuchao MB2 CHN CHN 1.28,88 PR SB
57 ZHAO Jiawen M? CHN CHN 1.29,24 PR SB
58 WANG Yixuan M? CHN CHN 1.30,51 PR SB
59 ZHENG Tianlong 郑添隆 MA1 CHN CHN 1.42,01

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names